herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Zarządzenie Nr I/1/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 03 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Stare Czarnowo

Zarządzenie Nr I/1/05

Zarządzenie Nr I/1/05
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 03 stycznia 2005r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Stare Czarnowo

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami / zarządzam, co następuje: 

§ 1 Ustala się opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Stare Czarnowo w następujących wysokościach:

  1. za miejsce pod grób dziecinny - 60,00 zł.
  2. za miejsce pod grób dorosłych - 100,00 zł.
  3. za miejsce pod grób rodzinny- 2 miejscowy - 200,00 zł.
  4. za miejsce pod grób głębinowy - 2 miejscowy - 150,00 zł.
  5. za wykopanie dołu dla dziecka - 100,00 zł.
  6. za wykopanie dołu dla dorosłych - 200,00 zł.
  7. za wykopanie dołu głębinowego - 2 miejscowego - 250,00 zł.
  8. za zasypywanie grobu - 50,00 zł.

§ 2 Do cen wymienionych w § 1 doliczony zostanie podatek VAT w wysokości obowiązującej w przepisach.

§ 3 Wszystkie opłaty wymienione w § 1 uiszcza się na okres 20 lat. Po tym terminie można odnowić okres na następne 20 lat, po uiszczeniu obowiązujących w tym czasie opłat.

§ 4 Wszystkie opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych należy dokonać w kasie Urzędu Gminy.

§ 5 Traci moc uchwała Nr 28/2001 Zarządu Gminy Stare Czarnowo z dn.18.09.2001r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Stare Czarnowo.

§ 6 Zarządzenie wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia.

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 23-03-2005 19:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-03-2005
Ostatnia aktualizacja: - 23-03-2005 19:50