herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Zarządzenie Nr I/3/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2005 r.

Zarządzenie Nr I/3/05

Zarządzenie Nr I/3/05
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 11 lutego 2005r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2005 r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę - 26.100 zł

Dział

852

POMOC SPOECZNA

26.100 zł

Rozdział

85295

Pozostała działalność

26.100 zł

 

§ 2030

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

26.100 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 26.100 zł

Dział

852

POMOC SPOŁECZNA

26.100 zł

Rozdział

85295

Pozostała działalność

26.100 zł

 

§ 3110

Świadczenia społeczne

26.100 zł

§ 3 . Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 23-03-2005 19:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-03-2005
Ostatnia aktualizacja: - 23-03-2005 19:52