herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR I/11/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 6.04.2004r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem sali oraz wypożyczanie naczyń.

ZARZĄDZENIE NR I /11/05 Wójta Gm

ZARZĄDZENIE NR I/11/05
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 6.04.2004 r.


w sprawie ustalenia opłat za wynajem sali oraz wypożyczanie naczyń

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806)
zarządzam co następuje:

§ 1. Za wynajem sali obowiązują następujące stawki:

 • wesela i zabawa sylwestrowa – 600,00 zł (z naczyniami), ogółem 6 dni, kaucja 200,00 zł
 • komunie, zabawy i inne uroczystości – 200,00 zł (z naczyniami), kaucja 100,00 zł
 • spotkania, zebrania – 100,00 zł, kaucja 50,00 zł
 • za wypożyczenie samych naczyń na dobę 1 komplet tj. komplet talerzy sztućce (4 szt.) i szklanki (3 szt.) – 1,00 zł
 • imprezy ogólnogminne na rzecz społeczeństwa – bezpłatnie.

§ 2. Za brakujące i zniszczone naczynia pobierana będzie opłata – równowartość naczyń.

§ 3. Opłata za energię elektryczną i gaz według wskazań licznika.

§ 4. Opłaty i kaucje należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy Stare Czarnowo przed wynajęciem sali i wypożyczeniem naczyń. Kaucję należy wpłacić w ciągu 7 dni po otrzymaniu pisemnej zgody. W razie rezygnacji kaucja nie podlega zwrotowi.

§ 5. Do opłat wymienionych w § 1i 3 doliczony zostanie podatek vat w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.

§ 6. W uzasadnionych przypadkach zwalnia się z opłat lub je zmniejsza. Zwolnienie lub zmniejszenie opłat dotyczy § 1.

§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr I/31/04 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 października 2004r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem sali oraz wypożyczanie naczyń.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. gospodarczych i archiwum.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 


Wójt Gminy Stare Czarnowo ustalił opłaty za wynajem sali oraz wypożyczanie naczyń.

 1. Za wynajem sali obowiązują następujące stawki:
  • wesela i zabawa sylwestrowa – 600,00 zł (z naczyniami), ogółem 6 dni, kaucja 200,00 zł
  • komunie, zabawy i inne uroczystości – 200,00 zł (z naczyniami), kaucja 100,00 zł
  • spotkania, zebrania – 100,00 zł, kaucja 50,00 zł
  • za wypożyczenie samych naczyń na dobę 1 komplet tj. komplet talerzy sztućce (4 szt.) i szklanki (3 szt.) – 1,00 zł
  • imprezy ogólnogminne na rzecz społeczeństwa – bezpłatnie.
 2. Za brakujące i zniszczone naczynia pobierana będzie opłata – równowartość naczyń.
 3. Opłata za energię elektryczną według wskazań licznika.
 4. Opłaty i kaucje należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy Stare Czarnowo przed wynajęciem sali i wypożyczeniem naczyń.
 5. Do opłat wymienionych w § 1i 3 doliczony zostanie podatek vat w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 26-04-2005 14:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 26-04-2005 14:27