herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR I/16/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR I/16/05

ZARZĄDZENIE NR I/16/05
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 23 czerwca 2005 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o następującą kwotę- 1.800 zł 

Dział

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.800 zł

Rozdział

80101

Szkoły podstawowe

1.800 zł

 

§ 2030

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

1.800 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę - 1.800 zł

Dział

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.800 zł

Rozdział

80101

Szkoły podstawowe

1.800 zł

 

§ 3240

Stypendia i różna pomoc dla uczniów

1.800 zł

§ 3 . Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 08-07-2005 19:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-07-2005 19:25