herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr I/19/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca  2005 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r.

Nowa strona 1

ZARZĄDZENIE Nr I/19/05
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 czerwca  2005 roku
 

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r.

Na podstawie § 10 uchwały Nr XXI/156/04 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2005 zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami według załącznika Nr 1.

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym Czarnowie .

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

                                           

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Załącznik Nr  1
do Zarządzenia Wójta Nr I/19/05
z dnia 30 czerwca 2005 r.

Dział Rozdz. § Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Zwiększenia Zmniejszenia
700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA 509 509
70095    Pozostała działalność 509 509
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   509
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 509  
 
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.709 1.709
80104   Przedszkola 1.631 1.631
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne    1.631
4260 Zakup energii 1.631  
80113   Dowożenie uczniów do szkół 78 78
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne    78
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78  
 
852     POMOC SPOŁECZNA 5.111 5.111
85212   Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.000 5.000
3110 Świadczenia społeczne   5.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.000  
4120 Składki na fundusz pracy 500  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500  
85219   Ośrodki pomocy społecznej 111 111
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   111
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 111  
 
854     EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 710 710
85401   Świetlice szkolne 710 710
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   710
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 710  
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 12-07-2005 19:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-07-2005 19:14