herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Zarządzenie Nr I/21/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r.

Zarządzenie Nr I/21/05  Wójta Gm

Zarządzenie Nr I/21/05
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 8 sierpnia 2005 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o następującą kwotę- 468 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 468 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 468 zł
  § 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 468 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę - 468 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 468 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 468 zł
  § 3240 Stypendia i różna pomoc dla uczniów 468 zł

§ 3 . Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 31-08-2005 14:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-08-2005
Ostatnia aktualizacja: - 31-08-2005 14:17