herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR I/50/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30.12.2005r. w sprawie utworzenia punktu informacyjnego w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo.

ZARZĄDZENIE NR I/50/05

ZARZĄDZENIE NR I/50/05
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30.12.2005r.
 

w sprawie utworzenia punktu informacyjnego w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz. 1203) oraz przystępując w grudniu 2004r. do ogólnopolskiej, społecznej akcji ,,Przejrzysta Polska" prowadzonej m. innymi przez ,,Gazetę Wyborczą" zarządzam, co następuje:

§ 1. Tworzy się w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo punkt informacyjny.

  1. Celem utworzenia punktu informacyjnego jest zwiększenie możliwości dostępu do informacji o usługach świadczonych przez urząd oraz wykonywanych przez niego zadaniach.
  2. Punkt informacyjny czynny jest w godzinach pracy urzędu.
  3. Osoba pracująca w punkcie informacyjnym posiada kwalifikacje oraz odpowiednią wiedzę o działalności pracy urzędu , jednostek organizacyjnych oraz o zasadach informowania i obsługi klienta.
  4. W punkcie informacyjnym można uzyskać karty usług, formularze wniosków wraz z pomocą w ich wypełnieniu.
  5. O utworzeniu punktu informacyjnego zostaną poinformowani mieszkańcy gminy.
  6. Jakość usług oraz sposób udzielania informacji podlegać będzie działaniom kontrolnym i oceniającym.
  7. Działania kontrolne i oceniające prowadzić będzie Kierownik Jednostki, osoba odpowiedzialna za wykonanie zarządzenia, na wniosek osób korzystających oraz systematycznie wg. istniejących potrzeb.
  8. Celem dokonania działań kontrolnych utworzona zostanie ankieta celem uzyskania opinii mieszkańców oraz osób korzystających z usług.

§ 2. Odpowiedzialna za realizację zadań powstałych w wyniku utworzenia punktu informacyjnego jest osoba zatrudniona na stanowisku ds. sekretariatu urzędu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 30-12-2005 13:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 30-12-2005 13:04