herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR I/2/2006 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 stycznia 2006 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2006 r.

Nowa strona 2

ZARZĄDZENIE NR I/2/2006
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 9 stycznia 2006


w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2006 r.

Na podstawie § 10 uchwały Nr XXXI/236/05 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2006 zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami według załącznika Nr 1.

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym Czarnowie .

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

 

Załącznik Nr  1
do Zarządzenia Wójta
Nr I/2/2006
z dnia 9 stycznia 2006

Dział Rozdz. § Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Zwiększenia Zmniejszenia
851     OCHRONA ZDROWIA 550 550
8512   Lecznictwo ambulatoryjne   550
4300 Zakup usług pozostałych   550
85149   Programy polityki zdrowotnej 550  
2710 Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 500
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 13-02-2006 08:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 13-02-2006 08:03