herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Zarządzenie Nr I/3/2006 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie: zapewnia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi okularów korygujących wzrok 

Zarządzenie Nr I/3/2006

Zarządzenie Nr I/3/2006
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 stycznia 2006 r.


w sprawie: zapewnia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi okularów korygujących wzrok 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, zarządzam co następuje:

§1. Zapewnia się pracownikom użytkującym monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

§2. Realizacja zapisu zawartego w §1 następuje w formie refundacji poniesionych kosztów:

  1. Po uprzednim złożeniu wniosku przez pracownika,
  2. Nie częściej niż raz na trzy lata kalendarzowe,
  3. W wysokości do 450,00 złotych brutto.

§ 3. Pracownikowi przysługuje prawo do ponownego wnioskowania o refundację jeżeli specjalistyczne badania lekarskie wykażą pogorszenie się wady wzroku.

§4. Wykonanie zarządzenia powierzam skarbnikowi gminy.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 24-02-2006 12:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 24-02-2006 12:53