herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR I/29/06 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 czerwca 2006 r.w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR I/29/06
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 czerwca 2006 r.


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319), zarządzam, co następuje:  

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę - 9.548 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 9.548 zł
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 9.548 zł
  § 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 826 zł
  § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 8.722 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 9.548 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

9.548 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 9.548 zł
  § 3110 Świadczenia społeczne 9.548 zł

 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 29-06-2006 14:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-06-2006
Ostatnia aktualizacja: redaktor 30-06-2006 13:21