herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR I/26/06 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26.05.2006r.

ZARZĄDZENIE NR I/26/06
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 26.05.2006r.

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz. 1203) oraz realizując założenia Kontynuacji programu "Przejrzysta Polska"- zadanie: ,,Opracowanie systemu i przeprowadzenie badania funkcjonowania katalogu usług” zarządzam:

§ 1. Wprowadza się system zapewniający cykliczne badanie funkcjonowania katalogu usług oraz realizację wniosków wypływających z tego badania stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Za realizację założeń systemu o którym mowa w §1. odpowiedzialny jest zespół ds. realizacji zasady przejrzystości, zgodnie z zarządzeniem Nr I/25/06 z dnia 26.05.2006r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam zastępcy wójta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Załącznik Nr 1
do ZARZĄDZENIE NR I/26/06
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 26.05.2006r.

 

SYSTEM BADANIA FUNKCJONOWANIA KATALOGU USŁUG

System ma na celu ciągłe doskonalenie katalogu usług pod kątem potrzeb i oczekiwań interesantów urzędu. System określa zasady oraz procedury jakimi kierować się należy realizując założenia programu,, Przejrzysta polska” –zadanie pn: "Opracowanie systemu i przeprowadzenie badania funkcjonowania katalogu usług"

W związku z powyższym ustala się:

 1. Badania funkcjonowania katalogu usług dokonywane będą w 2006 i 2007 roku oraz nie rzadziej niż raz na trzy kolejne lata.
 2. Zakresem badań objęta będzie:
  1. jakość stosowanych kart obsługi interesanta
  2. przydatność poszczególnych kart
  3. treść zawarta w poszczególnych kartach
  4. przyswajalność tekstu zamieszczonego w karcie
 3. Formy przeprowadzania badań funkcjonowania katalogu usług.
  1. Badanie opinii interesantów korzystających z obsługi urzędu poprzez:,
   • wypełnienie odpowiedniej ankiety, stanowiącej załącznik do niniejszego systemu,
   • zgłoszenie ustne woli zmiany w opracowanych kartach obsługi interesanta
  2. Wnioski wyciągnięte przez pracowników urzędu gminy wynikające z obsługi poszczególnych interesantów, bądź zmiany wynikających z poszczególnych ustaw
 4. Po dokonaniu badań dokonuje się:
  1. Analizy ankiet o których mowa w pk 3a
  2. Analizy zgłoszonych uwag oraz sugestii
  3. Zmian w poszczególnych kartach obsługi w celu ich dostosowania do potrzeb i oczekiwań
  4. Aktualizacji i modyfikacji katalogu usług do wymagań i oczekiwań interesantów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 30-06-2006 13:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-06-2006
Ostatnia aktualizacja: - 30-06-2006 13:16