herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr I/34/2006 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE Nr I/34/2006
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 czerwca 2006r.


w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie: art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674) zarządzam co następuje:

§1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną w składzie:

 • Przewodniczący: Marzena Grzywińska – przedstawiciel Gminy Stare Czarnowo
 • Członkowie:
  1. Grażyna Łogin - Dyrektor Szkoły Zespołu Szkół w Kołbaczu
  2. Jadwiga Fragstein-Niemsdorff - przedstawiciel Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
  3. Teresa Mamos - ekspert
  4. Łucja Ogrodowicz – ekspert
  5. Elżbieta Tomaszczyk – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

§ 2. Celem prac Komisji, o której mowa w § 1 jest przeprowadzenie egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Beaty Zawadzkiej w dniu 14 lipca 2006r.

§ 3. Wynagrodzenie dla ekspertów, członków Komisji –wynosi 100,00 zł brutto.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. oświaty, kultury, rekreacji i zdrowia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 20-07-2006 17:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-07-2006
Ostatnia aktualizacja: redaktor 17-08-2006 15:33