herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo

Porządek obrad XXXVI sesji

Porządek obrad XXXVI
Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 3 lipca 2006 r. godz. 1300
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo –

 1. Otwarcie XXXVI sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji tj. z dnia 28 kwietnia 2006 r.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 4. Informacja o stanie finansowym gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2006 r.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej w drodze bezprzetargowej, położonej w miejscowości Stare  Czarnowo (dot. dz. nr 411/2 o pow. 500 m2 ),
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 8. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulic i dróg do kategorii dróg gminnych,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania  Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2006,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów  Społecznych Gminy Stare Czarnowo na lata 2006 - 2015
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 11. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącego  przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,  Szpital Powiatowy w Gryfinie.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 12. Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu za I półrocze 2006 r.  wg stanu na dzień 31. 05.2006 r.
  1. dyskusja
 13. Zapytania sołtysów.
 14. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 25-07-2006 15:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 25-07-2006 15:08