herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR I/40/06 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 03 października 2006 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR I/40/06

ZARZĄDZENIE NR I/40/06
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 03 października 2006 r.


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 14.555 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 14.555 zł
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 14.555 zł
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 14.555 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 14.555 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 14.555 zł
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 14.555 zł
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  8.780 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia    995 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych  4.780 zł

§ 3 . Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 10-10-2006 13:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-10-2006
Ostatnia aktualizacja: - 10-10-2006 13:28