herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo

Porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo

Porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
na dzień 13 października 2006 r. godz. 1300- sala Urzędu.

 1. Otwarcie XXXVIII sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji tj. z dnia 4 września 2006 r.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 4. Informacja o stanie finansowym gminy.
 5. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje w dniu XXXVII sesji – 4.09.2006 r.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2006 r.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie  bezprzetargowym lokali mieszkalnych, położonych w miejscowości Glinna  najemcom.( dot. działek o numerach: 285/5, 288/8,288/9,288/10, 288/11,  288/15, 288/23 ),
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie  bezprzetargowym lokali mieszkalnych, położonych w miejscowości Glinna  najemcom ( dot. działek o numerach: 289/3,289/4), 
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości   w drodze bezprzetargowej w Starym Czarnowie ( dot. działki nr 23/9 ),
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 11. Projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli  nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych,  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 12. Informacja z działalności GKS „ FAGUS ” i rekreacji na terenie Gminy Stare  Czarnowo( w tym wykonanie budżetu ) wg/stanu na dzień 30.09.2006 r.,
  • dyskusja
 13. Informacja z działalności przeciwpożarowej na terenie Gminy Stare Czarnowo  (w tym wykonanie budżetu ) wg/stanu na dzień 30.09.2006 r.
  • dyskusja
 14. Zapytania sołtysów.
 15. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 17-10-2006 11:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-10-2006
Ostatnia aktualizacja: - 17-10-2006 11:26