herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Porządek obrad XXIV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo

Nowa strona 1

Porządek obrad XXIV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 29 kwietnia 2005 r. godz. 1200
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo

 1. Otwarcie obrad XXIV sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu XXIII sesji tj. z dnia 31.03.2005 r.
 3. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 5. Informacja o stanie finansowym gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania  budżetu gminy za 2004 r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stare Czarnowo
  1. przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej,
  2. stanowiska komisji,
  3. opinia RIO dot. sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r. oraz  wniosku komisji rewizyjnej,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r. /dot. zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 5.000 zł - dz.750 i 700/
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3.  podjęcie uchwały.
 9. 9 . Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali stanowiących  mieszkaniowy zasób Gminy Stare Czarnowo.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo w  sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Radziszewo Las w Gminie Stare Czarnowo.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Binowo i Radziszewo Las w Gminie Stare Czarnowo.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 13. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie  za rok 2004 / w tym: wykonanie budżetu/.
 14. Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu za 2004 r.
 15. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w St. Czarnowie za 2004r. /w tym wykonanie budżetu/.
 16. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w St.Czarnowie – Filia w  Kołbaczu za 2004 r. / w tym wykonanie budżetu /.
 17. Zapytania sołtysów.
 18. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad XXIV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 12-05-2005 11:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-05-2005 11:51