herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Porządek obrad XXV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo

Porządek obrad XXV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo

Porządek obrad XXV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 6 czerwca 2005 r. godz. 1200
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo

 1. Otwarcie obrad XXV sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji tj. z dnia 29.04.2005 r.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 4. Informacja o stanie finansowym gminy.
 5. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje w dniu XXIV sesji – 29.04.05r.
 6. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r.
  /zwiększające dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 11.300 zł dot. dz.750, 900, 926/.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały w sprawie podjęcia działań mających na celu przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności działek przejętych od Polskich Kolei Państwowych S.A.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na wydzielenie z majątku Gminy Stare Czarnowo i nieodpłatne przekazanie ruchomości i nieruchomości na rzecz Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/159/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004 r.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia projektu Planu Ochrony Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „ Puszcza Bukowa”.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Zapytania sołtysów.
 13. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad XXV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-06-2005 19:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 14-06-2005 19:36