herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie dowożenia dzieci do Zespołu Szkół w Kołbaczu z terenu Gminy Stare Czarnowo.

ogloszenie przetarg

OGŁOSZENIE PRZETARGU


Wójt
Gminy Stare Czarnowo


ogłasza przetarg nieograniczony na usługi w zakresie dowożenia dzieci do
Zespołu Szkół w Kołbaczu z terenu Gminy Stare Czarnowo.

Termin realizacji: od października 2003 roku do końca roku szkolnego 2004 /czerwiec/.

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy;
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 i 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych,
  • spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych,
  • spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Formularz zawierający instrukcję przetargową można odebrać w siedzibie zamawiającego - sekretariat pok. Nr 3 .

Koszt pobrania instrukcji wynosi 15 złotych /opłata w kasie Urzędu/.

Postępowanie przetargowe odbędzie się z zastosowaniem preferencji krajowych.

Termin składania ofert - 22.09. 2003 r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego /sekretariat/.

Termin i miejsce otwarcia ofert - 22.09. 2003 r. godz. 12.00 w Urzędzie Gminy - sala konferencyjna.

Wadium 4.000.00 (cztery tysiące złotych ) płatne do dnia 22 września 2003 r. do godz. 10.00 w kasie Urzędu .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 24-09-2003 12:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-09-2003
Ostatnia aktualizacja: - 24-09-2003 12:02