herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu ciągów pieszych w miejscowości Żelisławiec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 120 na odcinku 390 mb.

odloszenie przetarg

O G Ł O S Z E N I E    P R Z E T A R G U


Wójt Gminy Stare Czarnowo

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu ciągów pieszych  w miejscowości Żelisławiec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 120 na odcinku 390 mb .


Termin wykonania do 15 grudnia 2003 roku .

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych,

  • spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 -4 ustawy o zamówieniach publicznych,

  • spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków 
    postępowania. 

Formularz zawierający specyfikację przetargową można odebrać w Urzędzie Gminy - pok. nr 14 . 

Koszt pobrania specyfikacji 20 złotych brutto.

Termin składania ofert - 6 listopada 2003 roku do godz. 1000
w siedzibie zamawiającego - /sekretariat /.

Termin i miejsce otwarcia ofert : 6 listopada 2003 roku godz. 1200
w siedzibie zamawiającego - sala konferencyjna .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 28-10-2003 14:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-10-2003
Ostatnia aktualizacja: - 28-10-2003 14:02