herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA  NR VI/45/03 Rady Gminy  Stare Czarnowo z  dnia 17 marca 2003r. w sprawie  diet dla radnych.

U c h w a ł a Nr VI/45/03

UCHWAŁA  NR VI/45/03
Rady Gminy  Stare Czarnowo
z  dnia 17 marca 2003 r.

 

w  sprawie  diet dla radnych.

 Na  podstawie  art. 25  ust. 4 ustawy z  dnia 8  marca  1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23,  poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 / Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Za udział w pracach Rady oraz posiedzeniach komisji radnemu  przysługuje  dieta w wysokości  100 zł.

§ 2. W przypadku zbieżności pracy radnego w dwóch komisjach odbywających się  w tym samym dniu  przysługuje radnemu 1 dieta.

§ 3. Radny jest zobowiązany do pobrania i  pokwitowania odbioru diety.

§ 4. Traci moc uchwała  Nr  II /8/ 2002 Rady Gminy w Starym Czarnowie  z dnia 25 listopada 2002r. w sprawie diet dla radnych i sołtysów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 18:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 18:29