herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR VIII/53/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie: rozpatrzenia i oceny sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok oraz udzielenia absolutorium.

UCHWAŁA NR VIII/53/03

UCHWAŁA NR VIII/53/03
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 28 kwietnia 2003 r.


w sprawie:
rozpatrzenia i oceny sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok oraz udzielenia absolutorium.

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806/ oraz art. 136 § 2 ustawy  z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148; Nr 45, poz. 391 / Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 rok ocenionego pozytywnie, udziela się absolutorium za 2002 rok Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 19:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 19:06