herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg nieograniczony - NA REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO UŻYTKÓW ROLNYCH długości 1980 mb. w miejscowości Stare Czarnowo na podstawie projektu wykonawczego.

ogloszenie

O G Ł O S Z E N I E

 

WÓJT GMINY STARE CZARNOWO
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY 
NA REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO UŻYTKÓW ROLNYCH 
długości 1980 mb. w miejscowości Stare Czarnowo 
na podstawie projektu wykonawczego

 

 1. Szczegółowe warunki zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą można nabyć w Urzędzie Gminy, ul. Szczecińska 23 pok. Nr 17, w cenie 20 złotych. 
 2. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177) oraz warunki dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 3. Wymagany termin wykonania zamówienia 3 miesiące od daty podpisania umowy.
 4. Obowiązuje wadium w wysokości 4.000,00 zł 
 5. Kryteria wyboru ofert:
  - cena oferty - 80 %
  - wpływ sposobu wykonania zamówienia na rynek pracy w miejscu wykonania zamówienia - 15 %
  - termin realizacji zamówienia - 5%
 6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych .
 7. Termin składania pisemnych ofert upływa 2 lipca 2004 roku o godz. 1000 .
 8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 lipca 2004 roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej.
 9. Termin związania ofertą : 30 dni , licząc od daty składania ofert.
 10. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami - Kazimierz Nowicki tel. 3124 131 wew. 33.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 18-06-2004 13:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 18-06-2004 13:22