herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Wójt Gminy Stare Czarnowo OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO UŻYTKÓW ROLNYCH długości 1980 mb. w miejscowości Stare Czarnowo.

przetarg

OGŁOSZENIE     PRZETARGU

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY 
NA REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO UŻYTKÓW ROLNYCH 
długości 1980 mb . w miejscowości Stare Czarnowo

 1. Szczegółowe warunki zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia , 
  którą można nabyć w Urzędzie Gminy, ul. Szczecińska 23 pok. Nr 17, w cenie 20 złotych. 
 2. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 
  Ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177) oraz 
  warunki dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 3. Wymagany termin wykonania zamówienia 3 miesiące od daty podpisania umowy.
 4. Obowiązuje wadium w wysokości 4.000.00 zł 
 5. Kryteria wyboru ofert :
  - cena oferty - 80 %
  - wpływ sposobu wykonania zamówienia na rynek pracy w miejscu wykonania  zamówienia - 15 %
  - termin realizacji zamówienia - 5%
 6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych .
 7. Termin składania pisemnych ofert upływa 22 lipca 2004 roku o godz. 11.00 .
 8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 lipca 2004 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej .
 9. Termin związania ofertą : 30 dni , licząc od daty składania ofert .
 10. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami - Kazimierz Nowicki tel. 3124 131 wew. 33.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 06-07-2004 19:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 06-07-2004 19:10