herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg nieograniczony na usługi w zakresie dowożenia dzieci do Zespołu Szkół w Kołbaczu z terenu Gminy Stare Czarnowo.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

OGŁOSZENIE PRZETARGU

 Wójt Gminy Stare Czarnowo
ogłasza przetarg nieograniczony

na usługi w zakresie dowożenia dzieci do Zespołu Szkół  w Kołbaczu z terenu Gminy Stare Czarnowo.

Termin realizacji : od 1 września 2004 roku do końca roku szkolnego 2006 /czerwiec/.

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci , którzy:

  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
  • spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych
  • spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków postępowania.

Formularz zawierający instrukcję przetargową można odebrać w siedzibie zamawiającego - sekretariat pok. Nr 3.

Koszt pobrania instrukcji wynosi 20 złotych /opłata w kasie Urzędu/.

Termin składania ofert -11.08.2004 r. do godz. 1000 w siedzibie zamawiającego /sekretariat/.

Termin i miejsce otwarcia ofert - 11.08.2004 r. godz. 1300 w Urzędzie Gminy - sala konferencyjna.

Wadium 4.000.00 (cztery tysiące złotych ) płatne do dnia 11.08.2004 r. do godz. 1000 w kasie Urzędu .

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami - Marzena Grzywińska 
tel. 3124 131 wew. 39.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 26-07-2004 17:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 26-07-2004 17:19