herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XIII/89/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 listopada 2003r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR XIII / 89 / 03

UCHWAŁA NR XI/89/03
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 21 listopada 2003r.

w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 /z 2003r. Nr 80, poz 717) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się statuty sołectw Gminy Stare Czarnowo stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:

Stare Czarnowo - stanowiący załącznik nr 1,
Dobropole Gryfińskie - stanowiący załącznik nr 2,
Kartno - stanowiący załącznik nr 3,
Żelisławiec - stanowiący załącznik nr 4,
Binowo - stanowiący załącznik nr 5,
Kołowo - stanowiący załącznik nr 6,
Kołbacz - stanowiący załącznik nr 7,
Dębina - stanowiący załącznik nr 8,
Żelewo -  stanowiący załącznik nr 9,
Glinna - stanowiący załącznik nr 10,
Komorówko - stanowiący załącznik nr 11,
Nieznań - stanowiący załącznik nr 12.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XI / 80/ 03 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 15 września 2003r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 20:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: redaktor 23-02-2007 10:41