herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości poniżej 60.000 EURO na dostawy opału do kotłowni w Glinnej.

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E


WÓJT GMINY STARE CZARNOWO
ogłasza przetarg nieograniczony
dla zamówienia o wartości poniżej 60.000 EURO
na dostawy opału do kotłowni w Glinnej

Termin realizacji od początku listopada 2004 r do końca sezonu grzewczego tj. kwiecień 2005 r.

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielnie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych,

  • spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych,

  • spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Formularz zawierający specyfikację przetargową można odebrać w siedzibie zamawiającego - sekretariat pok. nr 3

Spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Termin składania ofert 26 października 2004 r. do godz. 1000 w siedzibie zamawiającego /sekretariat/.

Termin i miejsce otwarcia ofert - 26.10.2004 r. godz. 1200 w Urzędzie Gminy -sala konferencyjna.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami:
Kazimierz Nowicki tel. 3 124 131 wew. 33

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 11-10-2004 18:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 11-10-2004 18:52