herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Zarządzenie Nr I/31/2004 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 października 2004r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem sali oraz wypożyczanie naczyń.

Zarządzenie Nr I/31/2004

Zarządzenie Nr I/31/2004
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia  22 października  2004 r.
 


w sprawie ustalenia opłat za wynajem sali oraz wypożyczanie naczyń

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806) zarządzam co następuje:

§ 1 Za wynajem sali obowiązują następujące stawki:

  • wesela i zabawa sylwestrowa - 600,00 zł (z naczyniami), ogółem 6 dni, kaucja 200,00 zł
  • komunie, zabawy i inne uroczystości - 200,00 zł (z naczyniami), kaucja 100,00 zł 
  • spotkania, zebrania - 100,00 zł, kaucja 50,00 zł
  • za wypożyczenie samych naczyń na dobę 1 komplet tj. komplet talerzy sztućce (4 szt.) i szklanki (3 szt.) - 1,00 zł 
  • imprezy ogólnogminne na rzecz społeczeństwa - bezpłatnie.

§ 2 Za brakujące i zniszczone naczynia pobierana będzie opłata - równowartość naczyń.

§ 3 Opłata za energię elektryczną według wskazań licznika.

§ 4 Opłaty i kaucje należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy Stare Czarnowo przed wynajęciem sali i wypożyczeniem naczyń.

§ 5 Do opłat wymienionych w § 1i 3 doliczony zostanie podatek vat w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.

§ 6 W uzasadnionych przypadkach zwalnia się z opłat lub je zmniejsza. Zwolnienie lub zmniejszenie opłat dotyczy § 1.

§ 7 Traci moc uchwała Nr 37/2001 Zarządu Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 listopada 2001r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem sali oraz wypożyczanie naczyń. 

§ 8 Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. gospodarczych i archiwum.

§ 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 09-11-2004 18:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 09-11-2004 18:01