herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro na usługi w zakresie dowożenia dzieci do Zespołu Szkół  w Kołbaczu z terenu Gminy Stare Czarnowo.

przetarg nieograniczony

 Wójt Gminy Stare Czarnowo
ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości poniżej 60.000 Euro

na usługi w zakresie dowożenia dzieci do Zespołu Szkół  w Kołbaczu z terenu Gminy Stare Czarnowo.

Termin realizacji: od 1 września 2006 roku do końca roku szkolnego 2007 /czerwiec/.

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
  • spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych
  • spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Specyfikacja do pobrania znajduje sięw   załączniku  lub do odbioru w siedzibie zamawiającego - sekretariat pok. Nr 3.

Termin składania ofert -22.08.2006 r. do godz. 930 w siedzibie zamawiającego /sekretariat/.

Termin i miejsce otwarcia ofert - 22.08.2006 r. godz. 1000 w Urzędzie Gminy - sala konferencyjna.

Wadium 1.000.00 (tysiąc złotych ) płatne do dnia 22.08.2006 r. do godz. 930.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni od dnia wyznaczonego na składanie ofert.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami - Marzena Grzywińska 
tel. 3124 131 wew. 39. oswiata@stareczarnowo.pl

 

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_dowozenie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-08-16 09:55:04 245,2KB 74 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 16-08-2006 09:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-08-2006
Ostatnia aktualizacja: - 16-08-2006 09:55