Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Gmina Stare Czarnowo ogłasza przetarg unieograniczony na: DOSTAWĘ BRYKIETU Z WĘGLA BRUNATNEGO DO KOTŁOWNI OSIEDLOWEJW MIEJSCOWOŚCI GLINNA

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym na:
DOSTAWĘ BRYKIETU Z WĘGLA BRUNATNEGO DO KOTŁOWNI
OSIEDLOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GLINNA
CPV – 10.12.10.00 – 4
(o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8)

 

Zamawiający: Gmina Stare Czarnowo

 1. 74 – 106 Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10
   
 2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych
   
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
   
 4. Przedmiot zamówienia :
  • dostawy brykietu z węgla brunatnego do kotłowni osiedlowej w Glinnej
  • w czasie od stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 roku,
  • o kaloryczności min.19,5 MJ /kg
  • szacunkowo 360 ton
 5. Wymagany termin realizacji zamówienia: od stycznia 2009 r. do 30.06.2009 r.
   
 6. Wykonawca będzie związany ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
   
 7. SIWZ do pobrania w złączniku na stronie www.bip.stareczarnowo.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 25 do dnia 30.12.2008 r., pocztą, po przesłaniu wniosku o jej przekazanie.
   
 8. Warunki udziału
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1. złożą ważną ofertę
  2. spełniają warunki określone w SIWZ.
  3. spełniają przesłanki art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  4. nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Prawo zamówień publicznych
    
 9. Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami:
  Kazimierz Nowicki tel. (091) 3124 131 wew. 49 E-mail:
  www.gpdnk@interia.pl

   
 10. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Św. Floriana 10,

  Stare Czarnowo pok. nr 13 w terminie do dnia 31.12.2008 r. godz. 900.
   
 11. Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.12.2008 r. o godz. 1000 w sali posiedzeń w siedzibie Zamawiającego.
  Kryterium wyboru ofert i ich znaczenie: Cena ryczałtowa – 100 %
   
 12. Informacja na temat wadium

  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
   
 13. formacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

  Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
   
 14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
   
 15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem  aukcji elektronicznej.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej www.bip.stareczarnowo.pl. i ukazało się w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych z numerem 378267 dniu 23.12.2008 r.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ__brykiet_na_2009.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-12-24 08:46:20 149,9KB 48 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 UMOWA__na_brykiet__2009.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-12-24 08:46:20 152,4KB
Wynik postępowania
1 wynik_postepowania_-_dostawa_brykietu.pdf 2009-01-07 13:20:04 136,4KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 24-12-2008 08:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-12-2008
Ostatnia aktualizacja: redaktor 07-01-2009 13:20