Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza Przetarg nieograniczony na: Przebudowę II piętra (trzeciej kondygnacji) budynku GOK i Strażnicy OSP na budynek administracyjny przy ul. Św. Floriana 10 w Starym Czarnowie. (Wartość zamówienia powyżej 60.000 euro)

Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na:
Przebudowę II piętra (trzeciej kondygnacji) budynku GOK i Strażnicy OSP na budynek administracyjny przy ul. Św. Floriana 10  w Starym Czarnowie.
(Wartość zamówienia powyżej 60.000 euro)

Zamawiający: Wójt Gminy Stare Czarnowo

 1. 74 – 106 Stare Czarnowo ul. Szczecińska 23
 2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 4. Zakres robót do wykonania
  Przebudowa II piętra (III kondygnacji) obejmującego roboty ogólnobudowlane
  instalacji sanitarnych i elektrycznych,
  * montaż windy z jej zakupem,
  * remont konstrukcji i pokrycia dachowego ,
  * termomodernizacja obiektu z elewacjami,
  * zagospodarowanie terenu działki nr 392/12
  * powierzchnia użytkowa drugiego piętra 255.88 m2
  * powierzchnia elewacji 1073.10 m2
  * powierzchnia terenu objętego zagospodarowaniem 1444.39 m2
 5. Wymagany termin realizacji zamówienia: trzy miesiące od daty przekazania placu budowy.
 6. Wykonawca będzie związany ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 7. SIWZ do pobrania w złączniku na stronie www.bip.stareczarnowo.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 17 do dnia 11.04.2007 r., pocztą, po przesłaniu wniosku o jej przekazanie.
 8. Warunki udziału
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  a. złożą ważną ofertę
  b. spełniają warunki określone w SIWZ.
  c. spełniają przesłanki art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  d. nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Prawo zamówień publicznych
  e. w ciągu ostatnich dwóch lat wykonali minimum 2 zamówienia podobne zakresem do przedmiotu zamówienia.
 9. Zamawiający oceni spełnienie powyższych wymagań poprzez szczegółową analizę dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawców.
 10. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

  Kazimierz Nowicki tel. (091) 3124 131 wew. 33 E-mail: gpdnk@interia.pl
  Jerzy Wichrowski  tel. (091) 4225216 E-mail: wlasny_kat@poczta.onet.pl
   
 11. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szczecińskiej 23, Stare Czarnowo pok. nr 2 w terminie do dnia 12.04.2007 r. godz. 1000.
 12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.04.2007 r. o godz. 1100 w sali posiedzeń w siedzibie Zamawiającego.
 13. Wspólny słownik zamówień (CPV) 45 00 00 00 - 7
 14. Wymagane wadium w wysokości 20.000 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
 15. Kryterium wyboru ofert i ich znaczenie: Cena ryczałtowa – 100 %

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej www.bip.stareczarnowo.pl. i ukazało się  w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych nr 54 w dniu 13 03.2007 r. pod pozycją 16630

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 opis_projekt.zip 2007-03-15 15:10:03 1,9MB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_Przebudowa_i_rozbudowa_GOK_na_bud_administrac.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-03-15 15:10:03 276,1KB 77 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 umowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-03-16 08:03:03 239,7KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 15-03-2007 15:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-03-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 16-03-2007 08:03