herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
komisja zdrowia Administrator Serwisu 2006-02-20 08:16:03
UCHWAŁA NR XXXII/245/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o. o. w Nowogardzie z Administrator Serwisu 2006-02-17 15:18:46
UCHWAŁA NR XXXII/244/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Administrator Serwisu 2006-02-17 15:16:55
UCHWAŁA NR XXXII/243/06 w sprawie programu współpracy na 2006 rok Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jedn Administrator Serwisu 2006-02-17 15:16:00
UCHWAŁA NR XXXII/242/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2006 r. Administrator Serwisu 2006-02-17 15:15:41
UCHWAŁA NR XXXII/241/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2006 r. Administrator Serwisu 2006-02-17 15:14:46
UCHWAŁA NR XXXII/240/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2006 r. Administrator Serwisu 2006-02-17 15:13:37
UCHWAŁA NR XXXII/239/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 r. Administrator Serwisu 2006-02-17 15:12:10
UCHWAŁA NR XXXII/238/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2006 rok. Administrator Serwisu 2006-02-17 15:11:15
ZARZĄDZENIE NR I/2/2006 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 stycznia 2006 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2006 r. Administrator Serwisu 2006-02-13 08:03:33
ZARZĄDZENIE NR I/1/2006 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 stycznia 2006 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2006 r. Administrator Serwisu 2006-02-13 08:02:39
INFORMACJA
Urząd Gminy Stare Czarnowo zgodnie z art. 32 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami)- podaje do publiczn
Administrator Serwisu 2006-02-07 17:21:46
ROK 2006 Administrator Serwisu 2006-02-06 12:10:03
ROK 2006 Administrator Serwisu 2006-02-03 16:57:19
INFORMACJA
Urząd Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym miejscu , wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i
Administrator Serwisu 2006-01-31 15:33:40
Protokół Nr XXX/05 z XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo odbytej w dniu 30 listopada 2005 r. w sali Urzędu Gminy Administrator Serwisu 2006-01-26 10:59:26
Protokół Nr XXIX/05 z XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo odbytej w dniu 28 listopada 2005 r. w sali Urzędu Gminy Administrator Serwisu 2006-01-23 11:30:36
Protokół Nr XXVII/05 z XXVIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo odbytej w dniu 28 października 2005 r. Administrator Serwisu 2006-01-23 11:29:28
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza: I - ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 25/2 o powierzchni 853 m2 położonej w miejscowości Dobrople. Administrator Serwisu 2006-01-21 13:12:21
OGŁOSZENIE
o ofercie zatrudnienia osoby celem upowszechniania działalności kulturalnej - opieki nad młodzieżą oraz świetlicą gminną w Dębinie.
Administrator Serwisu 2006-01-21 13:11:33
Porządek obrad XXXI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo Administrator Serwisu 2006-01-13 13:57:38
Porządek obrad XXX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo Administrator Serwisu 2006-01-13 13:56:55
Porządek obrad XXIX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo Administrator Serwisu 2006-01-13 13:56:04
Sesja XXXI - 21.12.2005 Administrator Serwisu 2006-01-13 13:54:52
Sesja XXX - 30.11.2005 Administrator Serwisu 2006-01-13 13:54:06
Sesja XXIX - 28.11.2005 Administrator Serwisu 2006-01-13 13:53:31
UCHWAŁY RADY GMINY STARE CZARNOWO DOTYCZĄCE PODATKÓW 2006. Administrator Serwisu 2006-01-11 14:33:16
Rok 2006 Administrator Serwisu 2006-01-11 13:56:08
UCHWAŁA NR CLXXII/440/2005 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Stare Cz Administrator Serwisu 2006-01-11 13:37:13
Uchwały Rady Gminy dotyczące budżetu Administrator Serwisu 2006-01-10 13:50:15
UCHWAŁA Nr XXXI/237/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącego likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Administrator Serwisu 2006-01-10 13:48:23
Uchwała Nr XXXI/236/05 z dnia 21 grudnia 2005 r. Rady Gminy Stare Czarnowo w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2006. Administrator Serwisu 2006-01-10 13:47:25
UCHWAŁA Nr XXXI/235/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Administrator Serwisu 2006-01-10 13:46:42
UCHWAŁA NR XXXI/234/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r. Administrator Serwisu 2006-01-10 13:45:46
Uchwała Nr XXX/233/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy w Starym Czarnowie odnośnie prywatyzacji Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. Administrator Serwisu 2006-01-10 13:44:51
UCHWAŁA NR XXX/232/05 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dotyczącego części obrębu Binowo w gminie Stare Czarnowo. Administrator Serwisu 2006-01-10 13:43:18
Uchwała Nr XXX/231/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/219/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 października 2005 r. w sprawie miejscowego Administrator Serwisu 2006-01-10 13:40:55
UCHWAŁA NR XXX/230/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Administrator Serwisu 2006-01-10 13:39:57
UCHWAŁA NR XXX/229/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia  30 listopada 2005r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2006. Administrator Serwisu 2006-01-10 13:37:21
UCHWAŁA XXX/228/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie ustalenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze in Administrator Serwisu 2006-01-10 13:35:39