herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Agata Baran - Skarbnik Gminy Administrator Serwisu 2005-06-07 17:21:53
Grażyna Maria Łogin - Dyrektor Zespołu Szkół w Kołbaczu Administrator Serwisu 2005-06-07 17:20:10
Elżbieta Marta Adrabińska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Administrator Serwisu 2005-06-07 17:17:49
Bożena Sarna - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie Administrator Serwisu 2005-06-07 17:14:48
RADNI Administrator Serwisu 2005-06-07 17:11:39
PRACOWNICY URZĘDU GMINY Administrator Serwisu 2005-06-07 17:11:21
ff - dokument usunięty Administrator Serwisu 2005-06-07 17:10:57
Za rok 2004 Administrator Serwisu 2005-06-07 17:10:43
Urząd Gminy w Starym Czarnowie zatrudni osobę do prowadzenia zajęć  opiekuńczo-wychowawczych oraz eduka-cyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień  w świetlicy środowiskowej w Kołbaczu. Administrator Serwisu 2005-05-31 10:22:56
BILANS z wykonania budżetu na dzień 31 XII 2004r.
BILANS jednostki budżetowej na dzień 31.12.2004r.
Administrator Serwisu 2005-05-23 14:02:26
Protokół Nr XXIII/05 z XXIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo odbytej w dniu 31 marca 2005 r. Administrator Serwisu 2005-05-12 11:53:09
Porządek obrad XXIV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo Administrator Serwisu 2005-05-12 11:51:27
Sesja XXIV - 29.04.2005 Administrator Serwisu 2005-05-12 11:50:25
ZARZĄDZENIE Nr I/13/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 10.05.2005r. w sprawie powołania komisji. Administrator Serwisu 2005-05-12 11:49:13
UCHWAŁA NR XXIV/197/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Binowo i Radzisz Administrator Serwisu 2005-05-12 11:42:48
UCHWAŁA NR XXIV/196/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Radziszewo Las w Administrator Serwisu 2005-05-12 11:41:47
UCHWAŁA NR XXIV/195/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w planie zagospodarowania Administrator Serwisu 2005-05-12 11:40:06
UCHWAŁA NR XXIV/194/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Stare Czarnowo. Administrator Serwisu 2005-05-12 11:38:34
UCHWAŁA NR XXIV/193/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r. Administrator Serwisu 2005-05-12 11:37:12
UCHWAŁA NR XXIV/192/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za rok 2004 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Administrator Serwisu 2005-05-12 11:36:18
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza w trybie zamówienia publicznego "Przetarg nieograniczony do 60 000 EURO": "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 1900 mb w Binowie" Administrator Serwisu 2005-05-05 12:23:20
ZARZĄDZENIE NR I/12/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2005 r. Administrator Serwisu 2005-04-26 14:27:33
ZARZĄDZENIE NR I/11/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 6.04.2004r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem sali oraz wypożyczanie naczyń. Administrator Serwisu 2005-04-26 14:27:26
PROTOKÓŁ z przeprowadzonego w dniu 24 marca 2005 r. I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr 516/8 położonej w Starym Czarnowie. Administrator Serwisu 2005-04-20 13:45:08
Protokół Nr XXII/ 05 z XXII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo odbytej w dniu 31 stycznia 2005 r. Administrator Serwisu 2005-04-19 12:16:45
Porządek obrad XXII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo Administrator Serwisu 2005-04-19 12:16:09
Zarządzenie NR I/10/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie dnia wolnego od pracy w związku z pogrzebem Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II. Administrator Serwisu 2005-04-19 11:42:49
ZARZĄDZENIE NR I/9/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2005 r. Administrator Serwisu 2005-04-19 11:41:17
ZARZĄDZENIE NR I/8/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2005 r. Administrator Serwisu 2005-04-19 11:40:26
ZARZĄDZENIE NR I/7/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31.03.2005r. w sprawie: wyznaczenia dni wolnych od pracy Administrator Serwisu 2005-04-19 11:39:37
DOKUMENT NUIEAKTUALNY-UCHYLONY-UCHWAŁA Nr XXIII/191/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gmi Administrator Serwisu 2005-04-19 11:38:33
UCHWAŁA NR XXIII/190/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Planu Aglomeracji dla Gminy Stare Czarnowo”. Administrator Serwisu 2005-04-15 13:40:41
UCHWAŁA NR XXIII/189/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia „ Programu Ochrony Środowiska Gminy Stare Czarnowo” oraz „Planu Gospodarki Odpadami dla Administrator Serwisu 2005-04-15 13:39:40
UCHWAŁA NR XXIII/188/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności w Gminie Stare Czarnowo z tytułu należności pieniężnych, do k Administrator Serwisu 2005-04-15 13:38:45
UCHWAŁA NR XXIII/187/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stare Czarnowo na rok Administrator Serwisu 2005-04-15 13:37:31
UCHWAŁA NR XXIII/186/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 marca 2005r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r. Administrator Serwisu 2005-04-15 13:35:41
Porządek obrad XXIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo Administrator Serwisu 2005-04-14 09:59:28
Sesja XXIII - 31.03.2005 Administrator Serwisu 2005-04-14 09:58:16
Sesja XXII - 31.01.2005 Administrator Serwisu 2005-04-14 09:57:53
dd - dokument usunięty Administrator Serwisu 2005-04-14 09:57:07