herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2004 Administrator Serwisu 2005-04-01 15:08:49
Zarządzenie Nr I/4/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie ustalenia dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Wójta Gminy Administrator Serwisu 2005-03-23 19:53:16
Zarządzenie Nr I/3/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2005 r. Administrator Serwisu 2005-03-23 19:52:07
Zarządzenie Nr I/2/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 04 stycznia 2005r. w sprawie powołania komisji. Administrator Serwisu 2005-03-23 19:51:07
Zarządzenie Nr I/1/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 03 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Stare Czarnowo Administrator Serwisu 2005-03-23 19:50:00
ROK 2005 Administrator Serwisu 2005-03-23 19:47:53
Urząd Gminy w Starym Czarnowie zatrudni osobę do pracy na stanowisku ds. rolnictwa i ochrony środowiska. Administrator Serwisu 2005-03-22 13:35:32
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg nieograniczony
do 60 000 euro. przedmiot zamówienia: inwestor zastępczy - kompleksowy nadzór inwestorski inwestycji budowa sali gimnastycznej w miejscowoś
Administrator Serwisu 2005-03-18 15:11:17
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza Przetarg nieograniczony -"Dostawa 180 ton węgla o kaloryczności 29 000 – 30 000 MJ/kg na plac składowy obok kotłowni w miejscowości Glinna" Administrator Serwisu 2005-03-18 14:44:18
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza: I – ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 516/8 o powierzchni 162 m2 położonej w miejscowości Stare Czarnowo. Administrator Serwisu 2005-03-18 13:21:04
Marek Woś - Wójt Gminy Stare Czarnowo Administrator Serwisu 2005-03-08 17:59:11
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza: II– ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 114 o powierzchni 5185 m2 położonej w miejscowości Kołowo. Administrator Serwisu 2005-02-21 18:20:22
UCHWAŁA NR XXII/185/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie programu współpracy na 2005 rok Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działa Administrator Serwisu 2005-02-09 19:08:12
UCHWAŁA NR XXII/184/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie sieci wodociągowej w Kołbaczu umową użyczenia. Administrator Serwisu 2005-02-09 19:06:33
UCHWAŁA NR XXII/183/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w Kołbaczu umową użyczenia. Administrator Serwisu 2005-02-09 19:05:13
Uchwała Nr XXII/182/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Komorówko w Gmini Administrator Serwisu 2005-02-09 19:03:53
Uchwała Nr XXII/181/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Kołowo w Gminie S Administrator Serwisu 2005-02-09 19:02:11
Uchwała Nr XXII/180/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stare Czarnowo w Administrator Serwisu 2005-02-09 18:58:27
UCHWAŁA NR XXII/179/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy St Administrator Serwisu 2005-02-09 18:56:34
UCHWAŁA NR XXII/178/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wystąpienia o ustalenie urzędowej nazwy osady leśnej. Administrator Serwisu 2005-02-09 18:55:03
UCHWAŁA NR XXII/177/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy. Administrator Serwisu 2005-02-09 18:53:59
UCHWAŁA NR XXII/176/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kołowo. Administrator Serwisu 2005-02-09 18:52:49
UCHWAŁA NR XXII/175/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stare Czarnowo. Administrator Serwisu 2005-02-08 19:29:49
UCHWAŁA NR XXII/174/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej w Binowie i Starym Czarnowi Administrator Serwisu 2005-02-08 19:28:41
UCHWAŁA NR XXII/173/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Żelisławcu. Administrator Serwisu 2005-02-08 19:27:32
UCHWAŁA NR XXII/172/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005 r. w  sprawie zatwierdzenia  planu  pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i  Spraw Społecznych na 2005 rok. Administrator Serwisu 2005-02-08 19:25:09
UCHWAŁA NR XXII/171/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2005 rok. Administrator Serwisu 2005-02-08 19:22:37
UCHWAŁA NR XXII/170/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2005 rok. Administrator Serwisu 2005-02-08 19:21:38
UCHWAŁA NR XXII/169/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok. Administrator Serwisu 2005-02-08 19:20:26
UCHWAŁA  NR XXII/168/05 Rady Gminy  Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia  planu  pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2005 rok. Administrator Serwisu 2005-02-08 19:19:23
UCHWAŁA NR XXII/167/05 Rady Gminy Stare Czarnowo Z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie zmiany budżetu 2005r. Administrator Serwisu 2005-02-08 19:18:02
UCHWAŁA NR XXII/166/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznej diety ryczałtowej dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Administrator Serwisu 2005-02-08 19:16:56
UCHWAŁA Nr XXII/165/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo. Administrator Serwisu 2005-02-08 19:14:34
ROK 2005 Administrator Serwisu 2005-02-08 19:13:20
Protokół Nr XXI/04 z XXI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo odbytej w dniu 13 grudnia 2004 r. w sali Urzędu Gminy. Administrator Serwisu 2005-02-08 19:12:36
radni Administrator Serwisu 2005-02-01 19:35:13
Informacja w sprawie stypendiów szkolnych Administrator Serwisu 2005-01-27 16:51:56
Informacja w sprawie stypendiów szkolnych - dokument usunięty Administrator Serwisu 2005-01-27 16:51:56
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE Administrator Serwisu 2005-01-18 16:59:56
ZARZĄDZENIE NR I/43/04 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 grudnia 2004r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2004r. Administrator Serwisu 2005-01-12 18:34:35