herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA  NR IX/59/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 maja 2003r. w sprawie: zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo. Administrator Serwisu 2004-11-14 19:13:21
UCHWAŁA NR IX/58/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 maja 2003r. w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  w drodze  bez przetargowej. Administrator Serwisu 2004-11-14 19:12:07
UCHWAŁA NR IX/57/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 maja 2003r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII1332000 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 18 sierpnia 2000r. Administrator Serwisu 2004-11-14 19:11:06
UCHWAŁA NR VIII/56/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stare Czarnowo. Administrator Serwisu 2004-11-14 19:10:09
DOKUMENT NIEAKTUALNY-UCHYLONY-UCHWAŁA NR VIII/55/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegó Administrator Serwisu 2004-11-14 19:09:00
UCHWAŁA NR VIII/54/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia pierwszego Statutu Zespołu Szkół w Kołbaczu. Administrator Serwisu 2004-11-14 19:07:53
UCHWAŁA NR VIII/53/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie: rozpatrzenia i oceny sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok oraz udzielenia absolutorium. Administrator Serwisu 2004-11-14 19:06:51
UCHWAŁA NR VI/52/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 marca 2003r. w sprawie: podjęcia działań o przejęcie na mienie gminy działek PKP. Administrator Serwisu 2004-11-14 19:05:43
UCHWAŁA NR VI/51/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 marca 2003r. w sprawie przystąpienia Gminy Stare Czarnowa do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”. Administrator Serwisu 2004-11-14 18:59:28
UCHWAŁA NR VI/50/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 marca 2003r. w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo, obręb Żelewo. Administrator Serwisu 2004-11-14 18:57:39
UCHWAŁA NR  VI/49/03 Rady Gminy  Stare Czarnowo z dnia  17 marca 2003r. w sprawie: zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Administrator Serwisu 2004-11-14 18:55:18
UCHWAŁA NR  VI/48/03 Rady Gminy  Stare Czarnowo z dnia 17 marca 2003r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Stare Czarnowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Administrator Serwisu 2004-11-14 18:52:37
UCHWAŁA NR  VI/47/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 marca 2003r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stare Czarnowo na rok 200 Administrator Serwisu 2004-11-14 18:44:05
UCHWAŁA  NR VI/46/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z  dnia 17 marca 2003r. w sprawie diet dla sołtysów. Administrator Serwisu 2004-11-14 18:32:05
UCHWAŁA  NR VI/45/03 Rady Gminy  Stare Czarnowo z  dnia 17 marca 2003r. w sprawie  diet dla radnych. Administrator Serwisu 2004-11-14 18:29:28
UCHWAŁA Nr VI/44/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 marca 2003r. w sprawie: planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok. Administrator Serwisu 2004-11-14 18:26:54
UCHWAŁA NR VI/43/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 marca 2003r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy. Administrator Serwisu 2004-11-14 18:24:39
UCHWAŁA  NR  VI/42/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 marca 2003r. w  sprawie  odwołania  Skarbnika Gminy. Administrator Serwisu 2004-11-14 18:21:11
UCHWAŁA Nr VI/41/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 marca 2003r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2003 rok. Administrator Serwisu 2004-11-14 18:16:23
Załącznik Nr 1 Administrator Serwisu 2004-11-14 18:00:45
Załącznik Nr 2 Administrator Serwisu 2004-11-14 18:00:16
Załącznik Nr 3 Administrator Serwisu 2004-11-14 17:59:35
Załącznik Nr 4 Administrator Serwisu 2004-11-14 17:59:00
Załącznik Nr 5 Administrator Serwisu 2004-11-14 17:57:59
Załącznik Nr 6 Administrator Serwisu 2004-11-14 17:57:13
Załącznik Nr 7 Administrator Serwisu 2004-11-14 17:55:38
Załącznik Nr 8 Administrator Serwisu 2004-11-14 17:54:24
Załącznik Nr 9 Administrator Serwisu 2004-11-14 17:53:47
Załącznik Nr 10 Administrator Serwisu 2004-11-14 17:53:09
UCHWAŁA Nr VI/41/03 Rady GminyStare Czarnowo z dnia 17 marca 2003r. - załączniki Administrator Serwisu 2004-11-14 17:49:05
UCHWAŁA NR V/39/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie Statutu Gminy Stare Czarnowo. Administrator Serwisu 2004-11-14 17:47:25
UCHWAŁA NR V/38/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kołbaczu. Administrator Serwisu 2004-11-14 17:43:30
UCHWAŁA NR V/37/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z  dnia  17 lutego 2003r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2003r. Administrator Serwisu 2004-11-14 17:41:35
UCHWAŁA NR V/36/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z  dnia  17 lutego  2003r. w sprawie zatwierdzenia planu  pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2003r. Administrator Serwisu 2004-11-14 17:27:42
UCHWAŁA NR V/35/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie zatwierdzenia  planu  pracy Komisji Budżetu  i Rozwoju Gospodarczego na 2003r. Administrator Serwisu 2004-11-14 17:26:06
UCHWAŁA NR V/34/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 lutego 2003r. w  sprawie  zatwierdzenia  planu  pracy Komisji  Rewizyjnej na  2003 r. Administrator Serwisu 2004-11-14 17:23:44
UCHWAŁA NR V/33/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z  dnia 17 lutego  2003r. w  sprawie zatwierdzenia  planu  pracy Rady Gminy  Stare Czarnowo na 2003r. Administrator Serwisu 2004-11-14 17:22:17
Zarządzenie Nr I/36/2004 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 08 listopada 2004r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy. Administrator Serwisu 2004-11-09 18:06:57
Zarządzenie Nr I/35/2004 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 05 listopada 2004 r. w sprawie powołania komisji. Administrator Serwisu 2004-11-09 18:05:51
Zarządzenie Nr I/34/2004 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 listopada 2004r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2004r. Administrator Serwisu 2004-11-09 18:04:18