herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół Nr XXII/ 05 z XXII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo odbytej w dniu 31 stycznia 2005 r. Administrator Serwisu 2005-04-19 12:16:45
Porządek obrad XXII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo Administrator Serwisu 2005-04-19 12:16:09
Zarządzenie NR I/10/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie dnia wolnego od pracy w związku z pogrzebem Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II. Administrator Serwisu 2005-04-19 11:42:49
ZARZĄDZENIE NR I/9/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2005 r. Administrator Serwisu 2005-04-19 11:41:17
ZARZĄDZENIE NR I/8/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2005 r. Administrator Serwisu 2005-04-19 11:40:26
ZARZĄDZENIE NR I/7/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31.03.2005r. w sprawie: wyznaczenia dni wolnych od pracy Administrator Serwisu 2005-04-19 11:39:37
DOKUMENT NUIEAKTUALNY-UCHYLONY-UCHWAŁA Nr XXIII/191/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gmi Administrator Serwisu 2005-04-19 11:38:33
UCHWAŁA NR XXIII/190/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Planu Aglomeracji dla Gminy Stare Czarnowo”. Administrator Serwisu 2005-04-15 13:40:41
UCHWAŁA NR XXIII/189/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia „ Programu Ochrony Środowiska Gminy Stare Czarnowo” oraz „Planu Gospodarki Odpadami dla Administrator Serwisu 2005-04-15 13:39:40
UCHWAŁA NR XXIII/188/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności w Gminie Stare Czarnowo z tytułu należności pieniężnych, do k Administrator Serwisu 2005-04-15 13:38:45
UCHWAŁA NR XXIII/187/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stare Czarnowo na rok Administrator Serwisu 2005-04-15 13:37:31
UCHWAŁA NR XXIII/186/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 marca 2005r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r. Administrator Serwisu 2005-04-15 13:35:41
Porządek obrad XXIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo Administrator Serwisu 2005-04-14 09:59:28
Sesja XXIII - 31.03.2005 Administrator Serwisu 2005-04-14 09:58:16
Sesja XXII - 31.01.2005 Administrator Serwisu 2005-04-14 09:57:53
dd - dokument usunięty Administrator Serwisu 2005-04-14 09:57:07
ROK 2005 Administrator Serwisu 2005-04-14 09:56:45
Sesje Rady Gminy IV kadencji Administrator Serwisu 2005-04-14 09:56:20
ZARZĄDZENIE NR I/6/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie: opłaty za korzystanie przez interesantów z usług ksero. Administrator Serwisu 2005-04-07 13:10:09
Zarządzenie NR I/5/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 16.02.2005r. w sprawie: dofinansowania pracownikom Urzędu Gminy Stare Czarnowo kosztów płatnych form  Kształcenia i doskonalenia zawodowego Administrator Serwisu 2005-04-07 13:08:51
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2004 Administrator Serwisu 2005-04-01 15:08:49
Zarządzenie Nr I/4/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie ustalenia dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Wójta Gminy Administrator Serwisu 2005-03-23 19:53:16
Zarządzenie Nr I/3/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2005 r. Administrator Serwisu 2005-03-23 19:52:07
Zarządzenie Nr I/2/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 04 stycznia 2005r. w sprawie powołania komisji. Administrator Serwisu 2005-03-23 19:51:07
Zarządzenie Nr I/1/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 03 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Stare Czarnowo Administrator Serwisu 2005-03-23 19:50:00
ROK 2005 Administrator Serwisu 2005-03-23 19:47:53
Urząd Gminy w Starym Czarnowie zatrudni osobę do pracy na stanowisku ds. rolnictwa i ochrony środowiska. Administrator Serwisu 2005-03-22 13:35:32
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg nieograniczony
do 60 000 euro. przedmiot zamówienia: inwestor zastępczy - kompleksowy nadzór inwestorski inwestycji budowa sali gimnastycznej w miejscowoś
Administrator Serwisu 2005-03-18 15:11:17
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza Przetarg nieograniczony -"Dostawa 180 ton węgla o kaloryczności 29 000 – 30 000 MJ/kg na plac składowy obok kotłowni w miejscowości Glinna" Administrator Serwisu 2005-03-18 14:44:18
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza: I – ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 516/8 o powierzchni 162 m2 położonej w miejscowości Stare Czarnowo. Administrator Serwisu 2005-03-18 13:21:04
Marek Woś - Wójt Gminy Stare Czarnowo Administrator Serwisu 2005-03-08 17:59:11
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza: II– ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 114 o powierzchni 5185 m2 położonej w miejscowości Kołowo. Administrator Serwisu 2005-02-21 18:20:22
UCHWAŁA NR XXII/185/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie programu współpracy na 2005 rok Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działa Administrator Serwisu 2005-02-09 19:08:12
UCHWAŁA NR XXII/184/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie sieci wodociągowej w Kołbaczu umową użyczenia. Administrator Serwisu 2005-02-09 19:06:33
UCHWAŁA NR XXII/183/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w Kołbaczu umową użyczenia. Administrator Serwisu 2005-02-09 19:05:13
Uchwała Nr XXII/182/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Komorówko w Gmini Administrator Serwisu 2005-02-09 19:03:53
Uchwała Nr XXII/181/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Kołowo w Gminie S Administrator Serwisu 2005-02-09 19:02:11
Uchwała Nr XXII/180/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stare Czarnowo w Administrator Serwisu 2005-02-09 18:58:27
UCHWAŁA NR XXII/179/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy St Administrator Serwisu 2005-02-09 18:56:34
UCHWAŁA NR XXII/178/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wystąpienia o ustalenie urzędowej nazwy osady leśnej. Administrator Serwisu 2005-02-09 18:55:03