herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XX/141/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 października 2004r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej w Binowie i Starym Czarnowie. Administrator Serwisu 2004-11-02 17:58:46
Wójt Gminy Stare Czarnowo na podstawie art.16a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych przedstawia wykaz przedsiębiorców, którym to w okresie od 01 stycznia do 30 września 2004r. umo Administrator Serwisu 2004-10-25 18:30:51
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do informacji wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Administrator Serwisu 2004-10-14 21:28:46
Zarządzenie Nr I/27/2004 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 września  2004r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004r. Administrator Serwisu 2004-10-12 17:47:13
Zarządzenie Nr I/26/04 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29.09.2004r. w sprawie powołania zespołu spisowego. Administrator Serwisu 2004-10-12 17:46:37
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza: I - ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 16 o powierzchni 33100 m2 położonej w miejscowości Kołowo. Administrator Serwisu 2004-10-11 18:53:52
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości poniżej 60.000 EURO na dostawy opału do kotłowni w Glinnej. Administrator Serwisu 2004-10-11 18:52:37
Zarządzenie Nr I/25/2004 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 września 2004r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004r. Administrator Serwisu 2004-09-30 18:53:10
Zarządzenie Nr I/24/2004 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004r. Administrator Serwisu 2004-09-30 18:52:18
Zarządzenie Nr I/23/04 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 24.07.2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Administrator Serwisu 2004-09-30 18:51:54
Zarządzenie Nr I/22/2004 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 lipca 2004r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004r. Administrator Serwisu 2004-09-28 18:39:03
Strategia rozwoju Administrator Serwisu 2004-09-25 16:29:58
Plan rozwoju lokalnego Administrator Serwisu 2004-09-23 17:51:52
zadania i kompetencje Administrator Serwisu 2004-09-23 17:49:22
UCHWAŁA NR XIX/140/04 Rady  Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 września 2004r. w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie. Administrator Serwisu 2004-09-22 19:49:27
UCHWAŁA NR XIX/139/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 września 2004r. w sprawie zasad zwrotu za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy. Administrator Serwisu 2004-09-22 19:48:13
UCHWAŁA NR XIX/138/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 września 2004r. w sprawie zmiany budżetu na 2004r. Administrator Serwisu 2004-09-22 19:47:12
UCHWAŁA NR XIX/137/04 Rady  Gminy Stare Czarnowo dnia 13 września 2004r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Czarnowo. Administrator Serwisu 2004-09-22 19:45:58
UCHWAŁA NR XIX/136/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 września 2004r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Stare Czarnowo na lata 2004 - 2013 Administrator Serwisu 2004-09-22 19:43:12
UCHWAŁA NR XIX/135/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 września 2004r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Czarnowie i nadania statutu Gm Administrator Serwisu 2004-09-22 18:51:45
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg ofert na usługi dowożenia dzieci szkolnych na trasach: Binowo (karczma) - Binowo (przystanek PKS) Administrator Serwisu 2004-09-22 18:48:06
Protokół Nr XVII/04 z XVII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo odbytej w dniu 26 kwietnia 2004r. w sali Urzędu Gminy. Administrator Serwisu 2004-09-21 21:52:29
Protokół Nr  XIV / 03 z XIV  Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo odbytej w sali Urzędu Gminy w dniu 10 grudnia 2003r Administrator Serwisu 2004-09-21 21:45:04
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO ZA I PÓŁROCZE 2004 Administrator Serwisu 2004-08-26 19:58:23
INFORMACJA O SKUTKACH OBOWIĄZYWANIA USTAWY Z 13 LISTOPADA 2003 ROKU O DOCHODACH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) dotyczących Gminy Stare Czarnowo Administrator Serwisu 2004-08-26 19:57:08
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza I - ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 373/5 o powierzchni 2924 m2 położonej w miejscowości Stare Czarnowo. Administrator Serwisu 2004-08-11 11:53:24
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza I - ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 160/1 powierzchni 2265 m2 położonej w miejscowości Kartno. Administrator Serwisu 2004-08-11 11:51:15
Zarządzenie Nr I/21/04 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 lipca 2004r. w sprawie: powołania zespołu doradczego ds. wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Stare Czarnowo. Administrator Serwisu 2004-08-06 18:05:06
Zarządzenie Nr I/20/04 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 01 lipca 2004r. w sprawie powołania zastępcy Wójta. Administrator Serwisu 2004-08-06 18:04:49
Zarządzenie Nr I/19/04 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 1 lipca 2004r. w sprawie: powołania Zespołu Spisowego. Administrator Serwisu 2004-08-06 18:04:16
Zarządzenie Nr I/18/2004 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie : zmiany w budżecie gminy na 2004r. Administrator Serwisu 2004-08-06 18:04:01
Zarządzenie Nr I/17/04 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2004r. Administrator Serwisu 2004-08-06 18:03:47
Zarządzenie Nr I/16/04 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2004r. Administrator Serwisu 2004-08-06 18:03:33
Zarządzenie Nr I/15/04 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 04 czerwca 2004r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2004r. Administrator Serwisu 2004-08-06 18:03:20
Zarządzenie Nr I/14/04 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 03 czerwca 2004r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2004r. Administrator Serwisu 2004-08-06 18:03:03
Zarząrzenie Nr I/13/04 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 maja 2004r. W celu realizacji obowiązków wynikających z art. 15a ustawy z 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu fina Administrator Serwisu 2004-08-06 18:02:47
Zarządzenie Nr I /12/04 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 maja 2004r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 1 Administrator Serwisu 2004-08-06 18:02:31
Zarządzenie Nr I/11/04Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 maja 2004r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2004r. Administrator Serwisu 2004-08-06 18:02:17
Zarządzenie Nr I/10/04 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 maja 2004r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2004r. Administrator Serwisu 2004-08-06 18:01:46
Zarządzenie Nr I/9/04 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2004r. Administrator Serwisu 2004-07-27 15:34:47