herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół Nr XXVII/05 z XXVII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo odbytej w dniu 19 września 2005 r. Administrator Serwisu 2005-11-08 07:48:03
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza: I - ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - działki nr 82/22 o powierzchni 10558 m2 , położonej w miejscowości Dębina. Administrator Serwisu 2005-11-04 11:02:40
INFORMACJA
Urząd Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym miejscu, wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i
Administrator Serwisu 2005-10-19 12:53:35
ZARZĄDZENIE NR I/35/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 05 października 2005 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2005 r. Administrator Serwisu 2005-10-17 11:33:37
Zarządzenie Nr I/34/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 września  2005 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005r. Administrator Serwisu 2005-10-17 11:33:15
ZARZĄDZENIE NR I/33/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 września 2005 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2005 r. Administrator Serwisu 2005-10-09 19:11:32
INFORMACJA
Urząd Gminy Stare Czarnowo zgodnie z art. 32 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami)- podaje do publiczn
Administrator Serwisu 2005-10-09 18:55:31
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do informacji wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Administrator Serwisu 2005-10-09 18:47:58
INFORMATOR BUDZETOWY ROK 2006 Administrator Serwisu 2005-09-29 15:22:32
Budżet rok 2005 Administrator Serwisu 2005-09-29 15:14:06
Budżet rok 2004 Administrator Serwisu 2005-09-29 15:13:57
Budżet rok 2003 Administrator Serwisu 2005-09-29 15:13:48
INFORMATOR BUDŻETOWY - dokument usunięty Administrator Serwisu 2005-09-29 15:13:19
ZARZĄDZENIE NR I/32/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28.09.2005r. w sprawie wprowadzenia informatora budżetowego. Administrator Serwisu 2005-09-29 15:12:56
ZARZĄDZENIE NR I/31/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 22.09.2005r. w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo oraz ustalenia procedury jego aktualizacji. Administrator Serwisu 2005-09-29 12:15:47
ZARZĄDZENIE NR I/30/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 22.09.2005r. w sprawie powołania komisji. Administrator Serwisu 2005-09-29 12:14:58
ZARZĄDZENIE NR I/29/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 września 2005 r. w sprawie: poddania trybu rozpatrywania i załatwiania wniosków kontroli społecznej. Administrator Serwisu 2005-09-29 12:13:35
ZARZĄDZENIE NR I/28/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 września 2005 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2005 r. Administrator Serwisu 2005-09-29 12:12:37
ZARZĄDZENIE NR I/27/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 września 2005 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Stare Czarnowo dla przeprowadzenia głosowania i ustaleni Administrator Serwisu 2005-09-29 12:11:49
ZARZĄDZENIE NR I/26/05 Wójta Gminy Stare Czarnowoz dnia 5 września 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r. Administrator Serwisu 2005-09-29 12:10:55
ZARZĄDZENIE NR I/25/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 września 2005 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polsk Administrator Serwisu 2005-09-29 12:10:46
Zarządzenie Nr I/24/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie zinwentaryzowania oraz sprawdzenia stanu technicznego obiektów sportowych stanowiących własność gminy. Administrator Serwisu 2005-09-29 12:10:29
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza: I - ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - działki  nr 19/2 o powierzchni 2710 m2 , położonej w miejscowości Binowo. Administrator Serwisu 2005-09-27 14:20:39
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do informacji wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Administrator Serwisu 2005-09-27 14:18:11
Protokół Nr XXVI/05 z XXVI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo odbytej w dniu 27 czerwca 2005 r. Administrator Serwisu 2005-09-27 11:54:08
Porządek obrad XXVII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo Administrator Serwisu 2005-09-25 17:05:42
Sesja XXVII - 19.09.2005 Administrator Serwisu 2005-09-25 17:04:57
UCHWAŁA NR XXVII/217/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 września 2005r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rolnictwa, Rzemiosła  i Ochrony Środowiska. Administrator Serwisu 2005-09-25 16:49:09
UCHWAŁA NR XXVII/216/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 września 2005r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rolnictwa, Rzemiosła  i Ochrony Środowiska. Administrator Serwisu 2005-09-25 16:47:57
UCHWAŁA NR XXVII/215/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 września 2005r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Zdrowia, Oświaty  i Spraw Społecznych. Administrator Serwisu 2005-09-25 16:47:12
UCHWAŁA NR XXVII/214/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 września 2005r. w sprawie opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Kołbaczu. Administrator Serwisu 2005-09-25 16:46:17
UCHWAŁA NR XXVII/213/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 września 2005r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, działki nr 82/22 w Dębinie w drodze przetargu nieograniczonego. Administrator Serwisu 2005-09-25 16:45:32
UCHWAŁA NR XXVII /212/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 września 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Administrator Serwisu 2005-09-25 16:44:22
UCHWAŁA NR XXVII/211/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 września 2005r. w sprawie zamiany drogi gminnej w miejscowości Glinna na drogi zakładowe w miejscowości Stare Czarnowo i Dębina. Administrator Serwisu 2005-09-25 16:43:15
UCHWAŁA NR XXVII/210/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 września 2005r. w sprawie nabycia od Skarbu Państwa w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych Administrator Serwisu 2005-09-25 16:42:13
UCHWAŁA NR XXVII/209/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 września 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności bud Administrator Serwisu 2005-09-25 16:41:09
UCHWAŁA NR XXVII/208/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 września 2005r. w sprawie bankowej obsługi budżetu Gminy Stare Czarnowo. Administrator Serwisu 2005-09-25 16:40:02
UCHWAŁA NR XXVII/207/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 września 2005r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005r. Administrator Serwisu 2005-09-25 16:38:59
UCHWAŁA NR XXVII/206/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 września 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy 2005r. Administrator Serwisu 2005-09-25 16:38:07
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO ZA I PÓŁROCZE 2005 Administrator Serwisu 2005-09-09 14:29:49