herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XLII/325/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok Paweł Kuźniar 2018-10-19 10:43:07
Program współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok Paweł Kuźniar 2018-10-19 10:43:00
Uchwała Nr XLII/325/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok Paweł Kuźniar 2018-10-19 10:42:10
WPF i zmiany WPF Paweł Kuźniar 2018-10-19 10:35:55
Zmiany Budżetu 2018 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2018-10-19 10:34:19
Zmiany Budżetu 2018 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2018-10-19 10:32:05
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Czarnowie z dnia 19 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Stare Czarnowo bez głosowania w okręgu wyborczym nr 4 Paweł Kuźniar 2018-10-19 10:13:36
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Czarnowie z dnia 19 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Stare Czarnowo bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2 Paweł Kuźniar 2018-10-19 10:13:09
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie sprostowania omyłki w treści Obwieszczenia Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Paweł Kuźniar 2018-10-19 09:57:50
Uchwała Nr XLII/325/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok Paweł Kuźniar 2018-10-19 09:54:53
Uchwała Nr XLII/324/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/311/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie dopłat do ceny odprowadzanych ścieków na terenie miejscowości Stare Czarnowo i Kołowo Paweł Kuźniar 2018-10-19 09:54:15
Uchwała Nr XLII/323/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2018-2028 Paweł Kuźniar 2018-10-19 09:53:46
Uchwała Nr XLII/322/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok Paweł Kuźniar 2018-10-19 09:52:50
Uchwała Nr XLII/321/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok Paweł Kuźniar 2018-10-19 09:52:25
Uchwała Nr XLII/320/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Paweł Kuźniar 2018-10-19 09:52:15
Uchwała Nr XLII/319/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-10-19 09:51:36
Wójt Gminy Stare Czarnowo informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, lokal mieszkalny nr 10 przy ulicy Szarych Mnichów 2a w Kołbaczu - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2018-10-19 09:48:02
O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza: II ? ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki niezabudowanej nr 516/11 z obrębu ewidencyjnego Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-10-19 09:45:55
Wójt Gminy Stare Czarnowo informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, lokal mieszkalny nr 10 przy ulicy Szarych Mnichów 2a w Kołbaczu - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2018-10-19 09:45:50
Wójt Gminy Stare Czarnowo informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, lokal mieszkalny nr 10 przy ulicy Szarych Mnichów 2a w Kołbaczu - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2018-10-19 09:39:16
Protokół z konsultacji Paweł Kuźniar 2018-10-17 13:42:22
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kołowo Paweł Kuźniar 2018-10-17 13:40:15
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-10-16 07:48:57
Informacja o składach osobowych i funkcjach pełnionych w obwodowych komisjach wyborczych Paweł Kuźniar 2018-10-15 14:06:42
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-10-15 08:32:07
Zarządzenie Nr 61.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 54.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Stare Czarnowo w wyborach do Rad Gmin, Rad Powiatów, Sejmików Województw oraz w wyborach Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 września 2018 r. Paweł Kuźniar 2018-10-12 15:31:49
Zarządzenie Nr 61.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 54.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Stare Czarnowo w wyborach do Rad Gmin, Rad Powiatów, Sejmików Województw oraz w wyborach Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 września 2018 r. Paweł Kuźniar 2018-10-12 15:31:31
Zarządzenie Nr 59.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych w Gminie Stare Czarnowo (Urzędzie Gminy Stare Czarnowo) Paweł Kuźniar 2018-10-12 15:30:56
Zarządzenie Nr 61.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 54.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Stare Czarnowo w wyborach do Rad Gmin, Rad Powiatów, Sejmików Województw oraz w wyborach Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 września 2018 r. Paweł Kuźniar 2018-10-12 15:22:37
Zarządzenie Nr 60.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli odpowiedzialnych za ochronę lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami Paweł Kuźniar 2018-10-12 15:22:13
Zarządzenie Nr 61.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 54.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Stare Czarnowo w wyborach do Rad Gmin, Rad Powiatów, Sejmików Województw oraz w wyborach Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 września 2018 r. Paweł Kuźniar 2018-10-12 15:21:00
Zarządzenie Nr 60.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli odpowiedzialnych za ochronę lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami Paweł Kuźniar 2018-10-12 15:17:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 października 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Paweł Kuźniar 2018-10-12 15:07:48
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-10-12 09:26:23
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-10-12 09:26:21
Projekty uchwał XLII sesji Paweł Kuźniar 2018-10-10 10:18:24
Projekty uchwał XLII sesji Paweł Kuźniar 2018-10-09 12:12:20
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Szkolnej nr 2 w Starym Czarnowie Paweł Kuźniar 2018-10-09 10:12:06
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Cystersów 2C w Kołbaczu Paweł Kuźniar 2018-10-09 10:06:27
Ogłoszenie o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 4 października 2018 r. Paweł Kuźniar 2018-10-09 10:02:28