herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół XXXI sesji Paweł Kuźniar 2017-11-16 09:07:02
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębina i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołbacz Paweł Kuźniar 2017-11-06 16:29:31
Zarządzenie Nr 78.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 r. Marcin Krawczyk 2017-11-06 10:26:00
Zarządzenie Nr 78.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 r. Marcin Krawczyk 2017-11-06 10:25:58
Zarządzenie Nr 78.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 r. Marcin Krawczyk 2017-11-06 08:02:13
Zarządzenie Nr 78.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 r. Marcin Krawczyk 2017-11-06 08:01:56
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2017-11-04 10:55:41
Zarządzenie Nr 77.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian budżecie na 2017 r. Marcin Krawczyk 2017-11-02 09:36:06
Zarządzenie Nr 76.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 r. Marcin Krawczyk 2017-11-02 09:34:12
Zarządzenie Nr 75.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem gruntów stanowiących własność Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2017-11-02 09:32:16
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-10-31 14:26:32
Kontrola Sądu Rejonowego w Gryfinie dotycząca realizacji przez skazanych prac na cele społeczne, kierowanych do Urzędu Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-10-31 10:35:16
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2017-10-27 21:48:57
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kartno, Gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-10-27 15:35:29
Zmiany Budżetu 2017 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2017-10-27 12:00:53
Zarządzenie Nr 74.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-10-27 11:59:58
Kontrola Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dot. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie Paweł Kuźniar 2017-10-26 15:32:25
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-10-23 15:16:06
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-10-20 15:18:37
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 października 2017 r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Paweł Kuźniar 2017-10-17 12:55:53
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-10-17 10:37:01
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-10-10 09:33:30
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-10-10 09:33:27
Oświadczenie Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu w związku z wyborem Paweł Kuźniar 2017-10-09 08:28:48
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2017-10-06 20:24:22
Sołtysi Paweł Kuźniar 2017-10-06 20:19:50
Ogłoszenie konsultacji Paweł Kuźniar 2017-10-06 20:09:41
Formularz konsultacyjny Paweł Kuźniar 2017-10-06 20:08:59
Projekt Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok Paweł Kuźniar 2017-10-06 20:08:33
Konsultacje Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok Paweł Kuźniar 2017-10-06 20:07:48
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok Paweł Kuźniar 2017-10-06 20:07:18
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy z dnia 4 września 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-10-06 19:36:50
Zmiany Budżetu 2017 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2017-10-05 10:40:40
Zarządzenie Nr 71.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-10-05 10:39:55
Zmiany Budżetu 2017 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2017-10-05 10:29:01
Zarządzenie Nr 70.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-10-05 10:27:37
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glinna Paweł Kuźniar 2017-10-05 09:44:18
Zarządzenie Nr 73.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 października 2017 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XXXI Sesji VII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 września 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-10-04 12:47:16
Wyniki naboru - Ogłoszenie nr 5/2017 Marcin Krawczyk 2017-10-04 09:36:04
Wyniki naboru - Ogłoszenie nr 5/2017 Marcin Krawczyk 2017-10-04 09:34:53