herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
1 Paweł Kuźniar 2019-01-11 10:50:03
1 - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2019-01-11 10:40:48
1 - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2019-01-11 10:40:43
Kadencja 2018-2023 - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2019-01-11 10:39:18
Kadencja 2018-2023 Paweł Kuźniar 2019-01-11 10:37:27
Kadencje 2002-2018 Paweł Kuźniar 2019-01-11 10:37:12
Kadencja 2014-2018 Paweł Kuźniar 2019-01-11 10:36:41
Protokół XLII sesji Paweł Kuźniar 2019-01-11 10:30:07
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2019-01-11 08:55:19
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Kuźniar 2019-01-11 08:55:14
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Kuźniar 2019-01-11 08:54:59
Zarządzenie Nr 73.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Marcin Krawczyk 2019-01-10 09:28:55
Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dotycząca kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Stare Czarnowo lata 2014-2017, wybranych zagadnień za okres sprzed 2014 r. oraz występujących w roku 2018 Paweł Kuźniar 2019-01-09 07:51:54
Ogłoszenie PUWiS Sp. z o.o. w Nowogardzie informujące o wprowadzeniu nowej taryfy dla odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2019-01-09 07:34:48
Zarządzenie Nr 1.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na II Sesji VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 grudnia 2018 r. Paweł Kuźniar 2019-01-04 15:12:17
ROK 2019 Paweł Kuźniar 2019-01-04 15:12:00
ROK 2019 Paweł Kuźniar 2019-01-04 15:11:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 stycznia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40PE w miejscowości Żelewo Paweł Kuźniar 2019-01-04 08:52:48
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2019-01-03 09:59:42
Kontrola Prezesa Sądu Rejonowego w Gryfinie w zakresie wykonywania kar ograniczenia wolności i prac społecznie użytecznych Paweł Kuźniar 2019-01-03 09:06:02
Kontrola Starostwa Powiatowego w Gryfinie w zakresie prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na publicznych drogach gminnych położonych na terenie gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2019-01-03 09:03:35
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2019-01-03 08:58:59
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym - część działki nr 288/24, położonej w obrębie ewidencyjnym Glinna Paweł Kuźniar 2018-12-31 08:00:02
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30.11.2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-12-27 18:11:34
Dowóz i odwóz uczniów i dzieci z terenu gminy Stare Czarnowo do Zespołu Szkół w Kołbaczu i Przedszkola Jarzębinka w Kołbaczu w roku 2019 Marcin Krawczyk 2018-12-24 13:54:46
Zmiany Budżetu 2018 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2018-12-21 15:19:00
Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok Paweł Kuźniar 2018-12-21 15:16:46
Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przejęcia od Gminy Miasto Szczecin zadania zarządzania publiczną drogą gminną, ulicą Pyrzycką, w ramach realizacji projektu Budowa drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin Paweł Kuźniar 2018-12-21 15:16:10
Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok Paweł Kuźniar 2018-12-21 15:15:35
Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-12-21 15:15:09
Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo, na okres trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość Paweł Kuźniar 2018-12-21 15:14:36
Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego Posiłek dla dzieci i młodzieży na lata 2019?2023 Paweł Kuźniar 2018-12-21 15:13:57
Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 Paweł Kuźniar 2018-12-21 15:13:13
Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023 Paweł Kuźniar 2018-12-21 15:12:38
Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skag, Wniosków i Petycji Paweł Kuźniar 2018-12-21 15:11:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej kalendarza polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2018/2019 wojskowego koła łowieckiego nr 222 Dublet Szczecin na terenie obwodu łowieckiego nr 195 Paweł Kuźniar 2018-12-21 15:10:02
Druki do pobrania na rok 2019 Paweł Kuźniar 2018-12-20 15:38:27
Ogłoszenie o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 20 grudnia 2018 r. Paweł Kuźniar 2018-12-20 12:42:51
Wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Wójt Gminy Stare Czarnowo udzielił pomocy publicznej Paweł Kuźniar 2018-12-20 12:06:53
Uchwała Nr XXII/188/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej Paweł Kuźniar 2018-12-20 12:01:24