herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Kuźniar 2018-03-12 10:44:12
Kontrola Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dot. realizacji zadań nałożonych na Gminę przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Paweł Kuźniar 2018-03-12 10:40:06
Zarządzenie Nr 17.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2018-03-12 09:28:25
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-03-10 16:13:45
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.11.2018 - Dostawa produktów chemicznych, sprzętu laboratoryjnego i sprzętu medycznego do Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-03-09 14:56:35
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.4.2018 - Dostawa sprzętu do pracowni TIK i innych pracowni przedmiotowych Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-03-09 14:49:23
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poddasza budynku Zespołu Szkół w Kołbaczu na cele dydaktyczne Paweł Kuźniar 2018-03-08 14:53:24
WPF i zmiany WPF Paweł Kuźniar 2018-03-07 14:57:20
Zarządzenie Nr 16.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2018-2025 Paweł Kuźniar 2018-03-07 14:44:15
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.9.2018 - Dostawa gier i zabaw edukacyjnych do Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-03-07 12:27:42
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.5.2018 - Dostawa sprzętu elektrycznego i elektronicznego do pracowni przedmiotowych Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-03-07 11:47:09
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.5.2018 - Dostawa sprzętu elektrycznego i elektronicznego do pracowni przedmiotowych Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-03-07 11:36:45
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.9.2018 - Dostawa gier i zabaw edukacyjnych do Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-03-07 10:03:00
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.5.2018 - Dostawa sprzętu elektrycznego i elektronicznego do pracowni przedmiotowych Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-03-06 15:33:53
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.5.2018 - Dostawa sprzętu elektrycznego i elektronicznego do pracowni przedmiotowych Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-03-06 15:29:21
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.6.2018 - Dostawa strategicznych gier planszowych do Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-03-06 14:35:02
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poddasza budynku Zespołu Szkół w Kołbaczu na cele dydaktyczne Paweł Kuźniar 2018-03-06 12:12:46
Zarządzenie Nr 15.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola i klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-03-06 10:35:03
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poddasza budynku Zespołu Szkół w Kołbaczu na cele dydaktyczne Paweł Kuźniar 2018-03-05 19:20:55
Dowóz i odwóz uczniów i dzieci z terenu gminy Stare Czarnowo do Zespołu Szkół w Kołbaczu i Przedszkola Jarzębinka w Kołbaczu Paweł Kuźniar 2018-03-05 19:20:42
Dowóz i odwóz uczniów i dzieci z terenu gminy Stare Czarnowo do Zespołu Szkół w Kołbaczu i Przedszkola Jarzębinka w Kołbaczu Paweł Kuźniar 2018-03-05 19:19:54
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Paweł Kuźniar 2018-03-02 21:58:31
WPF i zmiany WPF Paweł Kuźniar 2018-03-02 20:01:54
Zmiany Budżetu 2018 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2018-03-02 20:00:22
Zarządzenie Nr 11.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2018-2025 Paweł Kuźniar 2018-03-02 19:58:33
Zarządzenie Nr 13.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 r. Paweł Kuźniar 2018-03-02 19:57:58
Zarządzenie Nr 12.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 r. Paweł Kuźniar 2018-03-02 19:57:42
Zarządzenie Nr 14.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2018-03-02 13:12:52
Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym Paweł Kuźniar 2018-03-02 12:19:04
Zarządzenie Nr 8.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie określenia składu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Marcin Krawczyk 2018-03-02 10:38:33
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.4.2018 - Dostawa sprzętu do pracowni TIK i innych pracowni przedmiotowych Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-03-01 15:23:22
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-03-01 14:51:37
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-03-01 14:51:35
Zmiany Budżetu 2018 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2018-03-01 10:34:42
Zarządzenie Nr 9.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 r. Paweł Kuźniar 2018-03-01 10:34:00
Zarządzenie Nr 10.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XXXV Sesji VII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 lutego 2018 r. Paweł Kuźniar 2018-02-27 15:51:42
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.10.2018 - Prowadzenie zajęć dodatkowych, w tym zajęć specjalistycznych na potrzeby projektu pn. "Akademia aktywności" Paweł Kuźniar 2018-02-26 19:00:52
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.10.2018 - Prowadzenie zajęć dodatkowych, w tym zajęć specjalistycznych na potrzeby projektu pn. "Akademia aktywności" Paweł Kuźniar 2018-02-26 18:54:41
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.8.2018 - Dostawa map, plansz i globusów do Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-02-26 17:51:44
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.4.2018 - Dostawa sprzętu do pracowni TIK i innych pracowni przedmiotowych Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-02-26 17:44:17