herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.17.2018 - Dostawa artykułów do pracowni przedmiotowych na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-04-05 14:40:52
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.17.2018 - Dostawa artykułów do pracowni przedmiotowych na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-04-05 14:32:53
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.16.2018 - Dostawa artykułów na potrzeby zajęć teatralnych do Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-04-05 14:31:27
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.16.2018 - Dostawa artykułów na potrzeby zajęć teatralnych do Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-04-05 14:30:45
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.16.2018 - Dostawa artykułów na potrzeby zajęć teatralnych do Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-04-05 13:27:05
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.16.2018 - Dostawa artykułów na potrzeby zajęć teatralnych do Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-04-05 13:24:54
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.12.2018 - Dostawa publikacji książkowych do Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-04-04 14:08:04
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Paweł Kuźniar 2018-04-04 11:13:32
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-04-04 10:51:23
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-04-04 10:51:20
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-04-04 10:50:23
WPF i zmiany WPF Paweł Kuźniar 2018-04-04 09:48:02
Zmiany Budżetu 2018 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2018-04-04 09:47:01
Uchwała Nr XXXVI/285/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-04-04 09:45:07
Uchwała Nr XXXVI/284/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2018-2025 Paweł Kuźniar 2018-04-04 09:44:57
Uchwała Nr XXXVI/283/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok Paweł Kuźniar 2018-04-04 09:44:12
Uchwała Nr XXXVI/282/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Stare Czarnowo oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Paweł Kuźniar 2018-04-04 09:43:36
Uchwała Nr XXXVI/281/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok Paweł Kuźniar 2018-04-04 09:42:57
Uchwała Nr XXXVI/280/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości oznaczonej numerem działki 152/4, położonej w obrębie Kartno Gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-04-04 09:42:22
Uchwała Nr XXXVI/279/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla którego Gmina Stare Czarnowo jest organem prowadzącym Paweł Kuźniar 2018-04-04 09:41:03
Uchwała Nr XXXVI/278/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stare Czarnowo na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby Radnych wybieranych w każdym okręgu Paweł Kuźniar 2018-04-04 09:40:20
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poddasza budynku Zespołu Szkół w Kołbaczu na cele dydaktyczne Paweł Kuźniar 2018-04-03 14:38:32
Spółka ATF uruchamia usługę odpłatnego odbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych na indywidualne zgłoszenie właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmina należących do Związku Gmin Dolnej Odry Paweł Kuźniar 2018-03-29 12:44:44
Komunikaty Związku Gmin Dolnej Odry Paweł Kuźniar 2018-03-29 12:43:53
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stare Czarnowo w roku 2017 Paweł Kuźniar 2018-03-29 12:37:04
Zarządzenie Nr 20.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XXXVI Sesji VII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 marca 2018 r. Paweł Kuźniar 2018-03-29 11:10:19
Zarządzenie Nr 20.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XXXVI Sesji VII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 marca 2018 r. Paweł Kuźniar 2018-03-29 11:09:59
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do sprzedaży - nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr działki 128/6, obręb Kartno Paweł Kuźniar 2018-03-29 10:26:21
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do sprzedaży - nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr działki 128/10, obręb Kartno Paweł Kuźniar 2018-03-29 10:26:05
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stare Czarnowo w roku 2017 Paweł Kuźniar 2018-03-29 10:11:14
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stare Czarnowo w roku 2017 Paweł Kuźniar 2018-03-29 10:07:36
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stare Czarnowo w roku 2017 Paweł Kuźniar 2018-03-29 10:01:30
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.12.2018 - Dostawa publikacji książkowych do Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-03-27 14:23:49
Protokół XXXV sesji Paweł Kuźniar 2018-03-27 12:31:30
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-03-27 12:31:11
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Paweł Kuźniar 2018-03-27 12:31:02
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Paweł Kuźniar 2018-03-27 12:31:00
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. Budowa drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin Paweł Kuźniar 2018-03-26 15:42:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stare Czarnowo na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2024 Paweł Kuźniar 2018-03-26 15:36:12
Ogłoszenie wyników konkursu Paweł Kuźniar 2018-03-26 15:31:29