herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXV/272/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie Paweł Kuźniar 2018-02-23 10:26:48
Uchwała Nr XXXV/272/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie Paweł Kuźniar 2018-02-23 10:26:01
Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2018-02-23 09:59:23
Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2018-02-23 09:58:50
Dowóz i odwóz uczniów i dzieci z terenu gminy Stare Czarnowo do Zespołu Szkół w Kołbaczu i Przedszkola Jarzębinka w Kołbaczu Paweł Kuźniar 2018-02-22 21:06:55
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.4.2018 - Dostawa sprzętu do pracowni TIK i innych pracowni przedmiotowych Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-02-22 15:48:07
Zmiany Budżetu 2018 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2018-02-22 15:37:07
Zmiany Budżetu 2018 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2018-02-22 15:35:00
Zarządzenie Nr 7.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 r. Paweł Kuźniar 2018-02-22 15:34:05
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kartno, Gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-02-22 09:15:38
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kartno, Gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-02-22 09:14:31
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.5.2018 - Dostawa sprzętu elektrycznego i elektronicznego do pracowni przedmiotowych Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-02-21 15:08:06
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.5.2018 - Dostawa sprzętu elektrycznego i elektronicznego do pracowni przedmiotowych Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-02-21 15:04:27
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.4.2018 - Dostawa sprzętu do pracowni TIK i innych pracowni przedmiotowych Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-02-20 14:52:22
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.4.2018 - Dostawa sprzętu do pracowni TIK i innych pracowni przedmiotowych Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-02-20 14:42:26
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poddasza budynku Zespołu Szkół w Kołbaczu na cele dydaktyczne Paweł Kuźniar 2018-02-19 15:30:06
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poddasza budynku Zespołu Szkół w Kołbaczu na cele dydaktyczne Paweł Kuźniar 2018-02-19 15:25:40
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poddasza budynku Zespołu Szkół w Kołbaczu na cele dydaktyczne Paweł Kuźniar 2018-02-19 15:25:30
Kontrola Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dot. realizacji zadań nałożonych na Gminę przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Paweł Kuźniar 2018-02-19 08:45:16
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poddasza budynku Zespołu Szkół w Kołbaczu na cele dydaktyczne Paweł Kuźniar 2018-02-16 12:38:14
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poddasza budynku Zespołu Szkół w Kołbaczu na cele dydaktyczne Paweł Kuźniar 2018-02-16 12:34:47
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Paweł Kuźniar 2018-02-16 08:42:01
Ogłoszenie wyników konkursu Paweł Kuźniar 2018-02-16 08:12:38
Budowa drogi gminnej w Kołbaczu Paweł Kuźniar 2018-02-15 13:22:12
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.3.2018 - Prowadzenie zajęć dodatkowych, w tym zajęć specjalistycznych na potrzeby projektu pn. "Akademia aktywności" Paweł Kuźniar 2018-02-15 10:24:00
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.3.2018 - Prowadzenie zajęć dodatkowych, w tym zajęć specjalistycznych na potrzeby projektu pn. "Akademia aktywności" Paweł Kuźniar 2018-02-15 09:54:55
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.2.2018 - Usługi transportowe na potrzeby projektu pn. "Akademia aktywności" Paweł Kuźniar 2018-02-15 09:50:46
Zarządzenie Nr 5.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2018 Paweł Kuźniar 2018-02-14 13:25:42
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-02-14 09:56:25
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-02-14 09:56:23
Projekty uchwał XXXV sesji Paweł Kuźniar 2018-02-14 09:53:09
Porządek obrad XXXV sesji Paweł Kuźniar 2018-02-14 09:51:52
Protokół XXXIV sesji Paweł Kuźniar 2018-02-14 09:51:31
Protokół XXXIV sesji Paweł Kuźniar 2018-02-14 09:46:45
Projekty uchwał XXXV sesji Paweł Kuźniar 2018-02-14 09:46:26
Porządek obrad XXXV sesji Paweł Kuźniar 2018-02-14 09:46:15
Sesja XXXV - 22.02.2018 r Paweł Kuźniar 2018-02-14 09:45:57
Wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego Paweł Kuźniar 2018-02-14 08:20:06
Wzór uproszczonego sprawozdania z wykonania zadania publicznego Paweł Kuźniar 2018-02-14 08:19:37
Wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego Paweł Kuźniar 2018-02-13 15:08:15