herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Projekty uchwał XL sesji Paweł Kuźniar 2018-07-12 15:12:53
Porządek obrad XL sesji Paweł Kuźniar 2018-07-12 15:11:30
Sesja XL - 24.07.2018 r Paweł Kuźniar 2018-07-12 15:10:50
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.30.2018 - Nabór wychowawców półkolonii do prowadzenia zajęć metodą eksperymentu na potrzeby projektu pn. Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-07-09 12:34:31
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.31.2018 - Nabór kierownika półkolonii do prowadzenia zajęć metodą eksperymentu na potrzeby projektu pn. Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-07-09 12:33:44
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.33.2018 - Nabór wychowawców półkolonii do prowadzenia zajęć metodą eksperymentu na potrzeby projektu pn. Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-07-09 12:33:30
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.30.2018 - Nabór wychowawców półkolonii do prowadzenia zajęć metodą eksperymentu na potrzeby projektu pn. Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-07-09 12:28:06
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.31.2018 - Nabór kierownika półkolonii do prowadzenia zajęć metodą eksperymentu na potrzeby projektu pn. Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-07-09 12:27:53
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.33.2018 - Nabór wychowawców półkolonii do prowadzenia zajęć metodą eksperymentu na potrzeby projektu pn. Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-07-09 12:27:37
Zarządzenie Nr 41.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 r. Marcin Krawczyk 2018-07-06 16:54:38
Zarządzenie Nr 39.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 r. Marcin Krawczyk 2018-07-06 16:50:55
Zarządzenie Nr 38.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 r. Marcin Krawczyk 2018-07-06 16:48:11
Zarządzenie Nr 37.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie za rok 2017 Marcin Krawczyk 2018-07-06 16:45:47
Zarządzenie Nr 37.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie za rok 2017 Marcin Krawczyk 2018-07-06 16:39:51
Ogłoszenie nr 4/2018 Marcin Krawczyk 2018-07-02 17:22:20
Zarządzenie Nr 40.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2018-07-02 12:02:01
Ogłoszenie nr 3/2018 Marcin Krawczyk 2018-06-29 16:47:31
Zarządzenie Nr 36.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XXXIX Sesji VII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 czerwca 2018 r. Paweł Kuźniar 2018-06-28 15:06:26
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2018-06-28 11:17:48
WPF i zmiany WPF Paweł Kuźniar 2018-06-27 16:15:10
Uchwała Nr XXXIX/301/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2018-2028 Paweł Kuźniar 2018-06-27 16:14:05
Zmiany Budżetu 2018 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2018-06-27 14:12:23
Uchwała Nr XXXIX/303/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Paweł Kuźniar 2018-06-27 13:51:09
Uchwała Nr XXXIX/302/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości oznaczonej numerem działki 459/3, położonej w obrębie Stare Czarnowo Gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-06-27 13:47:58
Uchwała Nr XXXIX/300/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok Paweł Kuźniar 2018-06-27 13:47:28
Uchwała Nr XXXIX/299/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-06-27 13:45:43
Uchwała Nr XXXIX/298/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok Paweł Kuźniar 2018-06-27 13:45:13
Uchwała Nr XXXIX/297/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stare Czarnowo za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za 2017 rok Paweł Kuźniar 2018-06-27 13:44:40
Protokół XXXVIII sesji Paweł Kuźniar 2018-06-26 22:47:54
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-06-26 22:47:32
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.33.2018 - Nabór wychowawców półkolonii do prowadzenia zajęć metodą eksperymentu na potrzeby projektu pn. Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-06-26 14:16:08
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017 Paweł Kuźniar 2018-06-21 13:05:14
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-06-21 10:41:24
Protokół XXXVIII sesji Paweł Kuźniar 2018-06-18 15:44:50
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-06-18 12:42:29
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-06-18 12:42:19
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do sprzedaży - nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr działki 128/10, obręb Kartno Paweł Kuźniar 2018-06-18 12:36:00
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do sprzedaży - nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr działki 128/6, obręb Kartno Paweł Kuźniar 2018-06-18 12:35:27
Ogłoszenie nr 3/2018 Marcin Krawczyk 2018-06-15 16:02:17
Ogłoszenie nr 3/2018 Marcin Krawczyk 2018-06-15 16:01:12