herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Fundusz sołecki Paweł Kuźniar 2017-07-14 13:10:59
Zarządzenie Nr 56.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie określenia procedur wydatkowania środków funduszu sołeckiego w Gminie Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-07-14 13:06:57
Zarządzenie Nr 54.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XXIX Nadzwyczajnej Sesji VII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 lipca 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-07-12 10:44:08
Wyniki naboru - Ogłoszenie nr 3/2017 Marcin Krawczyk 2017-07-11 11:28:33
Wyniki naboru - Ogłoszenie nr 3/2017 Marcin Krawczyk 2017-07-11 11:26:31
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Glinna, Gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-07-10 15:25:37
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kartno, Gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-07-10 14:56:17
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2017-07-10 14:29:53
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Paweł Kuźniar 2017-07-10 14:28:16
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Paweł Kuźniar 2017-07-10 14:27:53
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Paweł Kuźniar 2017-07-10 14:16:08
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Paweł Kuźniar 2017-07-10 14:14:59
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Paweł Kuźniar 2017-07-10 14:14:07
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Paweł Kuźniar 2017-07-10 14:10:02
Zmiany Budżetu 2017 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2017-07-10 14:05:34
WPF i zmiany WPF Paweł Kuźniar 2017-07-10 14:02:13
Zmiany Budżetu 2017 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2017-07-10 14:01:00
Uchwała Nr XXIX/238/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/230/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie - samorządowej instytucji kultury za 2016 rok Paweł Kuźniar 2017-07-10 13:53:53
Uchwała Nr XXIX/236/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie Paweł Kuźniar 2017-07-10 13:52:55
Uchwała Nr XXIX/237/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2017 rok Paweł Kuźniar 2017-07-10 13:52:37
Uchwała Nr XXIX/236/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie Paweł Kuźniar 2017-07-10 13:51:41
Uchwała Nr XXVIII/235/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2017-2025 Paweł Kuźniar 2017-07-10 13:51:11
Uchwała Nr XXVIII/234/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2017 rok Paweł Kuźniar 2017-07-10 13:50:20
Uchwała Nr XXVIII/233/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2017 rok Paweł Kuźniar 2017-07-10 13:49:24
Uchwała Nr XXVIII/232/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-07-10 13:47:27
Uchwała Nr XXVIII/231/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok Paweł Kuźniar 2017-07-10 13:46:54
Uchwała Nr XXVIII/230/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie - samorządowej instytucji kultury za 2016 rok Paweł Kuźniar 2017-07-10 13:46:17
Uchwała Nr XXVIII/229/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stare Czarnowo za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za 2016 rok Paweł Kuźniar 2017-07-10 13:45:44
Projekty uchwał XXIX sesji Paweł Kuźniar 2017-07-10 10:30:29
Porządek obrad XXIX sesji Paweł Kuźniar 2017-07-10 10:28:47
Projekty uchwał XXIX sesji - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2017-07-10 10:24:37
Porządek obrad XXIX sesji Paweł Kuźniar 2017-07-10 10:24:10
Sesja XXIX - 10.07.2017 r. Paweł Kuźniar 2017-07-10 10:23:45
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-07-10 10:21:36
Informacja Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy Marcin Krawczyk 2017-07-06 12:35:27
Informacja Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy Marcin Krawczyk 2017-07-06 12:33:11
Informacja Wójta Gminy Stare Czarnowo o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie loklalu mieszkalnego nr 10, o pow. 22,59 m2 składającego się z jednego pokoju, łazienki, przedpokoju i kuchni wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 3,68 m2 w budynku wielorodzinnym przy ul. Szarych Mnichów 2A w Kołbaczu, Gmina Stare Czarnowo z udziałem wynoszącym 8/1000 części w prawie własności gruntu działki nr 45 oraz we współwłasności w częściach wspólnych budynku, opisnego w księdze wieczystej nr SZ1Y/00040170/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych, bez obciążeń w obrębie ewidencyjnym Kołbacz, stanowiącego własność Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2017-07-06 12:21:54
Informacja Wójta Gminy Stare Czarnowo o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie loklalu mieszkalnego nr 10, o pow. 22,59 m2 składającego się z jednego pokoju, łazienki, przedpokoju i kuchni wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 3,68 m2 w budynku wielorodzinnym przy ul. Szarych Mnichów 2A w Kołbaczu, Gmina Stare Czarnowo z udziałem wynoszącym 8/1000 części w prawie własności gruntu działki nr 45 oraz we współwłasności w częściach wspólnych budynku, opisnego w księdze wieczystej nr SZ1Y/00040170/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych, bez obciążeń w obrębie ewidencyjnym Kołbacz, stanowiącego własność Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2017-07-06 12:17:59
Informacja Wójta Gminy Stare Czarnowo o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie loklalu mieszkalnego nr 10, o pow. 22,59 m2 składającego się z jednego pokoju, łazienki, przedpokoju i kuchni wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 3,68 m2 w budynku wielorodzinnym przy ul. Szarych Mnichów 2A w Kołbaczu, Gmina Stare Czarnowo z udziałem wynoszącym 8/1000 części w prawie własności gruntu działki nr 45 oraz we współwłasności w częściach wspólnych budynku, opisnego w księdze wieczystej nr SZ1Y/00040170/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych, bez obciążeń w obrębie ewidencyjnym Kołbacz, stanowiącego własność Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2017-07-06 12:16:28
Zarządzenie Nr 51.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 r. Marcin Krawczyk 2017-07-04 11:27:41