herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wzór uproszczonego sprawozdania z wykonania zadania publicznego Paweł Kuźniar 2019-02-12 08:03:59
Zarządzenie Nr 8.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2019 Paweł Kuźniar 2019-02-12 08:02:47
Wzory dokumentów Paweł Kuźniar 2019-02-12 08:01:57
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2019 Paweł Kuźniar 2019-02-12 08:01:40
Zarządzenie Nr 8.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2019 Paweł Kuźniar 2019-02-12 07:56:01
Zarządzenie Nr 9.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019 Paweł Kuźniar 2019-02-12 07:52:47
Zarządzenie Nr 9.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019 Paweł Kuźniar 2019-02-12 07:51:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 lutego 2019 r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji planowanego przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa instalacji do chowu drobiu, zlokalizowanej na działce nr 34/10 obręb ewidencyjny 0008 Kołbacz, gmina Stare Czarnowo, województwo zachodniopomorskie Marcin Krawczyk 2019-02-05 11:10:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 lutego 2019 r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji planowanego przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa instalacji do chowu drobiu, zlokalizowanej na działce nr 34/10 obręb ewidencyjny 0008 Kołbacz, gmina Stare Czarnowo, województwo zachodniopomorskie Marcin Krawczyk 2019-02-05 11:09:46
Zarządzenie Nr 7.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na III Sesji VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 stycznia 2019 r. Paweł Kuźniar 2019-02-01 11:47:47
Budżet na rok 2019 Paweł Kuźniar 2019-02-01 11:45:39
Uchwała Nr III/26/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2019-02-01 11:44:59
Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie dopłat do ceny odprowadzanych ścieków na terenie miejscowości Stare Czarnowo i Kołowo Paweł Kuźniar 2019-02-01 11:44:30
Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stare Czarnowo na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2024 Paweł Kuźniar 2019-02-01 11:44:18
Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie Paweł Kuźniar 2019-02-01 11:43:20
Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie Paweł Kuźniar 2019-02-01 11:42:47
Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo na 2019 rok Paweł Kuźniar 2019-02-01 11:42:22
Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2019 Paweł Kuźniar 2019-02-01 11:41:49
ROK 2019 Paweł Kuźniar 2019-02-01 11:39:23
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2019-02-01 09:18:57
Wyniki naboru - oferta nr 1/2019 Marcin Krawczyk 2019-01-30 14:00:01
Zarządzenie Nr 4.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich, Promocji i Oświaty w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2019-01-29 15:55:41
Ogłoszenie nr 1/2019 Marcin Krawczyk 2019-01-29 15:40:09
Wójt Gminy - Marzena Grzywińska Paweł Kuźniar 2019-01-22 15:18:44
Alina Przybysz Paweł Kuźniar 2019-01-22 15:17:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 stycznia 2019 r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40PE w miejscowości Żelewo Paweł Kuźniar 2019-01-21 14:36:14
Zarządzenie Nr 3.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych w jednostkach OSP Gminy Stare Czarnowo w dniu 19 stycznia 2019 r. Paweł Kuźniar 2019-01-18 15:23:40
2017 Paweł Kuźniar 2019-01-18 15:03:16
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo dotyczące dodatkowego polowania zbiorowego Koła Łowieckiego Orzeł na terenie obwodu łowieckiego nr 194, w związku z zaleceniem Ministra Środowiska popartym stanowiskiem Głównego Lekarza Weterynarii jako strategii przyjętej w zapobieganiu rozprzestrzeniania się ASF Paweł Kuźniar 2019-01-18 09:04:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej kalendarza polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2018/2019 Koła Łowieckiego Orzeł na terenie obwodu łowieckiego nr 194 Paweł Kuźniar 2019-01-18 09:02:36
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku Paweł Kuźniar 2019-01-18 08:57:18
Zarządzenie Nr 64.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr II/55/2010 z dnia 26 października 2010 roku Wójta Gminy Stare Czarnowo w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości Paweł Kuźniar 2019-01-18 07:47:59
Zmiany Budżetu 2018 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2019-01-18 07:47:17
Zarządzenie Nr 70.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 r. Paweł Kuźniar 2019-01-18 07:46:31
Kazimierz Bejnarowicz Paweł Kuźniar 2019-01-17 10:59:13
Dariusz Ruszczycki Paweł Kuźniar 2019-01-17 10:57:09
Zenon Róg Paweł Kuźniar 2019-01-17 10:54:28
Damian Rabenda Paweł Kuźniar 2019-01-17 10:53:46
Krzysztof Popek Paweł Kuźniar 2019-01-17 10:53:04
Piotr Paczkowski Paweł Kuźniar 2019-01-17 10:52:15