herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wzór uproszczonego sprawozdania z wykonania zadania publicznego Paweł Kuźniar 2018-02-13 15:08:00
Wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego Paweł Kuźniar 2018-02-13 15:04:26
Wzór uproszczonego sprawozdania z wykonania zadania publicznego Paweł Kuźniar 2018-02-13 15:04:15
Wzory dokumentów Paweł Kuźniar 2018-02-13 15:02:36
Zarządzenie Nr 6.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2018 Paweł Kuźniar 2018-02-13 15:02:12
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2018 Paweł Kuźniar 2018-02-13 15:00:44
Zarządzenie Nr 6.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2018 Paweł Kuźniar 2018-02-13 14:59:37
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 lutego 2018 r. o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia postępowania, złożonego przez Wójta Gminy Stare Czarnowo, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji ściekowej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dobropole Gryfińskie Marcin Krawczyk 2018-02-13 12:19:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 lutego 2018 r. o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia postępowania, złożonego przez Wójta Gminy Stare Czarnowo, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji ściekowej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dobropole Gryfińskie Marcin Krawczyk 2018-02-13 12:18:01
Dowóz i odwóz uczniów i dzieci z terenu gminy Stare Czarnowo do Zespołu Szkół w Kołbaczu i Przedszkola Jarzębinka w Kołbaczu Marcin Krawczyk 2018-02-12 15:35:28
Zarządzenie Nr 5.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2018 Marcin Krawczyk 2018-02-08 13:38:21
Zarządzenie Nr 5.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2018 Marcin Krawczyk 2018-02-08 12:27:33
Budowa drogi gminnej w Kołbaczu Marcin Krawczyk 2018-02-06 11:46:39
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.1.2018 - Prowadzenie zajęć dodatkowych, w tym zajęć specjalistycznych na potrzeby projektu pn. "Akademia aktywności" Paweł Kuźniar 2018-02-02 15:39:54
Dowóz i odwóz uczniów i dzieci z terenu gminy Stare Czarnowo do Zespołu Szkół w Kołbaczu i Przedszkola Jarzębinka w Kołbaczu Paweł Kuźniar 2018-02-02 15:32:09
Zarządzenie Nr 4.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XXXIV Sesji VII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2018 r. Paweł Kuźniar 2018-02-02 15:30:33
WPF i zmiany WPF Paweł Kuźniar 2018-02-02 15:29:27
Uchwała Nr XXXIV/265/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2018-2025 Paweł Kuźniar 2018-02-02 15:23:48
WPF i zmiany WPF Paweł Kuźniar 2018-02-02 11:56:55
Budżet na rok 2018 Paweł Kuźniar 2018-02-02 11:56:16
WPF i zmiany WPF Paweł Kuźniar 2018-02-02 11:54:09
Uchwała Nr XXXIV/264/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2018 Paweł Kuźniar 2018-02-02 11:52:33
Uchwała Nr XXXIV/266/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok Paweł Kuźniar 2018-02-02 11:52:23
Uchwała Nr XXXIV/267/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w prawie własności budynku gospodarczego i udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości, oznaczonej numerem działki 42/8, położonej w obrębie Nieznań, stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-02-02 11:52:12
Uchwała Nr XXXIV/268/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 128/2, położonej w obrębie Kartno stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-02-02 11:52:01
Uchwała Nr XXXIV/269/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/120/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stare Czarnowo na lata 2016-2018 Paweł Kuźniar 2018-02-02 11:51:52
Uchwała Nr XXXIV/270/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/120/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stare Czarnowo na lata 2018-2020 Paweł Kuźniar 2018-02-02 11:51:44
Uchwała Nr XXXIV/271/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok Paweł Kuźniar 2018-02-02 11:51:28
Uchwała Nr XXXIV/271/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok Paweł Kuźniar 2018-02-02 11:50:03
Uchwała Nr XXXIV/270/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/120/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stare Czarnowo na lata 2018-2020 Paweł Kuźniar 2018-02-02 11:49:23
Uchwała Nr XXXIV/269/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/120/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stare Czarnowo na lata 2016-2018 Paweł Kuźniar 2018-02-02 11:48:40
Uchwała Nr XXXIV/268/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 128/2, położonej w obrębie Kartno stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-02-02 11:47:58
Uchwała Nr XXXIV/267/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w prawie własności budynku gospodarczego i udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości, oznaczonej numerem działki 42/8, położonej w obrębie Nieznań, stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-02-02 11:47:25
Uchwała Nr XXXIV/264/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2018 Paweł Kuźniar 2018-02-02 11:46:33
Uchwała Nr XXXIV/266/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok Paweł Kuźniar 2018-02-02 11:39:13
Uchwała Nr XXXIV/264/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2018 Paweł Kuźniar 2018-02-02 11:38:23
ROK 2018 Paweł Kuźniar 2018-02-02 11:36:53
Uchwała Nr XXVI/212/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/266/2014 z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Paweł Kuźniar 2018-02-01 20:51:52
Uchwała Nr XXXII/249/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Kliniska o uznanie lasów, znajdujących się na terenie Gminy Stare Czarnowo i będących we władaniu Nadleśnictwa Kliniska, za ochronne Paweł Kuźniar 2018-02-01 20:49:34
Dowóz i odwóz uczniów i dzieci z terenu gminy Stare Czarnowo do Zespołu Szkół w Kołbaczu i Przedszkola Jarzębinka w Kołbaczu Paweł Kuźniar 2018-02-01 10:11:25