herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Porządek obrad I sesji Paweł Kuźniar 2018-11-15 11:20:32
Sesja I - 20.11.2018 r Paweł Kuźniar 2018-11-15 11:19:41
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Stare Czarnowo na lata 2019-2020 Paweł Kuźniar 2018-11-14 11:01:50
Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym Paweł Kuźniar 2018-11-09 11:52:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej kalendarza polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2018/2019 Koła Łowieckiego Kaniana terenie obwodu łowieckiego nr 224 Paweł Kuźniar 2018-11-09 11:50:55
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Stare Czarnowo na lata 2019-2020 Paweł Kuźniar 2018-11-09 11:35:29
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do oddania w użyczenie Paweł Kuźniar 2018-11-07 16:02:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 listopada 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Paweł Kuźniar 2018-11-05 13:21:47
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Stare Czarnowo na lata 2019-2020 Paweł Kuźniar 2018-10-31 13:13:07
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2018-10-31 08:16:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej kalendarza polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2018/2019 Koła Łowieckiego Żubr na terenie obwodu łowieckiego nr 225 Paweł Kuźniar 2018-10-29 15:42:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej kalendarza polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2018/2019 Koła Łowieckiego Grzywacz na terenie obwodu łowieckiego nr 193 Paweł Kuźniar 2018-10-29 11:11:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej kalendarza polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2018/2019 Koła Łowieckiego Daniel na terenie obwodu łowieckiego nr 221 Paweł Kuźniar 2018-10-29 11:03:05
Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym Paweł Kuźniar 2018-10-29 10:56:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 października 2018 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia Paweł Kuźniar 2018-10-26 15:24:08
Wójt Gminy Stare Czarnowo informuje o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do sprzedaży - lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Szkolnej 2 położony w miejscowości Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-10-26 14:55:50
Paweł Kuźniar 2018-10-25 12:57:53
Paweł Kuźniar 2018-10-25 12:57:32
Terminy posiedzeń komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-10-24 11:05:08
Terminy posiedzeń komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-10-24 11:05:05
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-10-23 08:49:18
Protokół z wyborów do Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-10-22 15:36:02
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-10-22 15:35:13
Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym Paweł Kuźniar 2018-10-22 12:50:05
Wyniki naboru - Ogłoszenie nr 2/2018 Paweł Kuźniar 2018-10-20 07:21:29
Wyniki naboru - Ogłoszenie nr 1/2018 Paweł Kuźniar 2018-10-20 07:21:25
Program współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok Paweł Kuźniar 2018-10-19 10:49:14
Uchwała Nr XLII/325/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok Paweł Kuźniar 2018-10-19 10:49:00
Zarządzenie Nr 63.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 października 2018 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XLII Sesji VII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 października 2018 r. Paweł Kuźniar 2018-10-19 10:47:59
Uchwała Nr XLII/325/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok Paweł Kuźniar 2018-10-19 10:43:07
Program współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok Paweł Kuźniar 2018-10-19 10:43:00
Uchwała Nr XLII/325/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok Paweł Kuźniar 2018-10-19 10:42:10
WPF i zmiany WPF Paweł Kuźniar 2018-10-19 10:35:55
Zmiany Budżetu 2018 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2018-10-19 10:34:19
Zmiany Budżetu 2018 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2018-10-19 10:32:05
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Czarnowie z dnia 19 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Stare Czarnowo bez głosowania w okręgu wyborczym nr 4 Paweł Kuźniar 2018-10-19 10:13:36
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Czarnowie z dnia 19 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Stare Czarnowo bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2 Paweł Kuźniar 2018-10-19 10:13:09
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie sprostowania omyłki w treści Obwieszczenia Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Paweł Kuźniar 2018-10-19 09:57:50
Uchwała Nr XLII/325/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok Paweł Kuźniar 2018-10-19 09:54:53
Uchwała Nr XLII/324/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/311/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie dopłat do ceny odprowadzanych ścieków na terenie miejscowości Stare Czarnowo i Kołowo Paweł Kuźniar 2018-10-19 09:54:15