herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Oświadczenie Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu w związku z wyborem Paweł Kuźniar 2017-10-09 08:28:48
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2017-10-06 20:24:22
Sołtysi Paweł Kuźniar 2017-10-06 20:19:50
Ogłoszenie konsultacji Paweł Kuźniar 2017-10-06 20:09:41
Formularz konsultacyjny Paweł Kuźniar 2017-10-06 20:08:59
Projekt Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok Paweł Kuźniar 2017-10-06 20:08:33
Konsultacje Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok Paweł Kuźniar 2017-10-06 20:07:48
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok Paweł Kuźniar 2017-10-06 20:07:18
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy z dnia 4 września 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-10-06 19:36:50
Zmiany Budżetu 2017 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2017-10-05 10:40:40
Zarządzenie Nr 71.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-10-05 10:39:55
Zmiany Budżetu 2017 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2017-10-05 10:29:01
Zarządzenie Nr 70.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-10-05 10:27:37
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glinna Paweł Kuźniar 2017-10-05 09:44:18
Zarządzenie Nr 73.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 października 2017 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XXXI Sesji VII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 września 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-10-04 12:47:16
Wyniki naboru - Ogłoszenie nr 5/2017 Marcin Krawczyk 2017-10-04 09:36:04
Wyniki naboru - Ogłoszenie nr 5/2017 Marcin Krawczyk 2017-10-04 09:34:53
Wyniki naboru - Ogłoszenie nr 5/2017 Marcin Krawczyk 2017-10-04 09:33:19
Wyniki naboru - Ogłoszenie nr 5/2017 Marcin Krawczyk 2017-10-04 09:32:46
Wyniki naboru - Ogłoszenie nr 5/2017 Marcin Krawczyk 2017-10-04 09:30:41
Wyniki naboru - Ogłoszenie nr 5/2017 Marcin Krawczyk 2017-10-04 09:30:37
WPF i zmiany WPF Paweł Kuźniar 2017-10-03 08:20:36
Uchwała Nr XXXI/246/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2017-2025 Paweł Kuźniar 2017-10-03 08:19:00
Zarządzenie Nr 72.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2017-10-02 12:30:53
Zarządzenie Nr 72.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2017-10-02 12:30:37
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glinna Paweł Kuźniar 2017-10-02 11:55:25
Zarządzenie Nr 72.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2017-10-02 11:37:38
Ogłoszenie nr 5/2017 Marcin Krawczyk 2017-09-29 15:14:50
Zmiany Budżetu 2017 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2017-09-27 21:10:42
Uchwała Nr XXXI/248/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 września 2017 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Gminy Brusy Paweł Kuźniar 2017-09-27 21:07:00
Uchwała Nr XXXI/247/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2017 rok Paweł Kuźniar 2017-09-27 21:06:15
Uchwała Nr XXXI/245/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Wójta Gminy Stare Czarnowo za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miejscowości Stare Czarnowo i Kołowo Paweł Kuźniar 2017-09-27 21:05:32
Uchwała Nr XXXI/244/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2017 rok Paweł Kuźniar 2017-09-27 21:04:41
Uchwała Nr XXXI/243/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2017 rok Paweł Kuźniar 2017-09-27 21:03:45
Uchwała Nr XXXI/243/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2017 rok Paweł Kuźniar 2017-09-27 21:03:01
Protokół XXVIII sesji Paweł Kuźniar 2017-09-27 21:01:18
Protokół XXIX sesji Paweł Kuźniar 2017-09-27 21:01:00
Protokół XXX sesji Paweł Kuźniar 2017-09-27 21:00:35
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-09-27 20:59:56
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-09-27 20:59:55