herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.5.2018 - Dostawa sprzętu elektrycznego i elektronicznego do pracowni przedmiotowych Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-03-06 15:33:53
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.5.2018 - Dostawa sprzętu elektrycznego i elektronicznego do pracowni przedmiotowych Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-03-06 15:29:21
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.6.2018 - Dostawa strategicznych gier planszowych do Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-03-06 14:35:02
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poddasza budynku Zespołu Szkół w Kołbaczu na cele dydaktyczne Paweł Kuźniar 2018-03-06 12:12:46
Zarządzenie Nr 15.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola i klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-03-06 10:35:03
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poddasza budynku Zespołu Szkół w Kołbaczu na cele dydaktyczne Paweł Kuźniar 2018-03-05 19:20:55
Dowóz i odwóz uczniów i dzieci z terenu gminy Stare Czarnowo do Zespołu Szkół w Kołbaczu i Przedszkola Jarzębinka w Kołbaczu Paweł Kuźniar 2018-03-05 19:20:42
Dowóz i odwóz uczniów i dzieci z terenu gminy Stare Czarnowo do Zespołu Szkół w Kołbaczu i Przedszkola Jarzębinka w Kołbaczu Paweł Kuźniar 2018-03-05 19:19:54
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Paweł Kuźniar 2018-03-02 21:58:31
WPF i zmiany WPF Paweł Kuźniar 2018-03-02 20:01:54
Zmiany Budżetu 2018 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2018-03-02 20:00:22
Zarządzenie Nr 11.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2018-2025 Paweł Kuźniar 2018-03-02 19:58:33
Zarządzenie Nr 13.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 r. Paweł Kuźniar 2018-03-02 19:57:58
Zarządzenie Nr 12.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 r. Paweł Kuźniar 2018-03-02 19:57:42
Zarządzenie Nr 14.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2018-03-02 13:12:52
Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym Paweł Kuźniar 2018-03-02 12:19:04
Zarządzenie Nr 8.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie określenia składu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Marcin Krawczyk 2018-03-02 10:38:33
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.4.2018 - Dostawa sprzętu do pracowni TIK i innych pracowni przedmiotowych Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-03-01 15:23:22
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-03-01 14:51:37
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-03-01 14:51:35
Zmiany Budżetu 2018 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2018-03-01 10:34:42
Zarządzenie Nr 9.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 r. Paweł Kuźniar 2018-03-01 10:34:00
Zarządzenie Nr 10.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XXXV Sesji VII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 lutego 2018 r. Paweł Kuźniar 2018-02-27 15:51:42
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.10.2018 - Prowadzenie zajęć dodatkowych, w tym zajęć specjalistycznych na potrzeby projektu pn. "Akademia aktywności" Paweł Kuźniar 2018-02-26 19:00:52
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.10.2018 - Prowadzenie zajęć dodatkowych, w tym zajęć specjalistycznych na potrzeby projektu pn. "Akademia aktywności" Paweł Kuźniar 2018-02-26 18:54:41
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.8.2018 - Dostawa map, plansz i globusów do Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-02-26 17:51:44
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.4.2018 - Dostawa sprzętu do pracowni TIK i innych pracowni przedmiotowych Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-02-26 17:44:17
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.4.2018 - Dostawa sprzętu do pracowni TIK i innych pracowni przedmiotowych Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-02-26 17:43:38
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.5.2018 - Dostawa sprzętu elektrycznego i elektronicznego do pracowni przedmiotowych Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-02-26 17:43:26
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.6.2018 - Dostawa strategicznych gier planszowych do Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-02-26 17:43:13
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.7.2018 - Dostawa publikacji książkowych do Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-02-26 17:43:02
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.8.2018 - Dostawa map, plansz i globusów do Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-02-26 17:42:51
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.5.2018 - Dostawa sprzętu elektrycznego i elektronicznego do pracowni przedmiotowych Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-02-26 17:42:10
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.6.2018 - Dostawa strategicznych gier planszowych do Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-02-26 17:42:01
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.7.2018 - Dostawa publikacji książkowych do Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-02-26 17:41:47
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.8.2018 - Dostawa map, plansz i globusów do Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-02-26 17:41:35
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 042.7.2018 - Dostawa publikacji książkowych do Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2018-02-26 17:37:58
Ogłoszenie nr 1/2018 Marcin Krawczyk 2018-02-26 17:29:13
Ogłoszenie nr 1/2018 Marcin Krawczyk 2018-02-26 17:25:10
Ogłoszenie nr 1/2018 Marcin Krawczyk 2018-02-26 17:22:42