herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Porady prawne realizowane na podstawie ustawy uchwalonej w dniu 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, organizowane w każdy poniedziałek Paweł Kuźniar 2018-01-04 10:26:55
Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Stare Czarnowo - Etap II Paweł Kuźniar 2018-01-03 14:20:59
Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Stare Czarnowo - Etap II Paweł Kuźniar 2018-01-03 14:19:07
Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Stare Czarnowo - Etap II Paweł Kuźniar 2018-01-03 13:19:24
Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Stare Czarnowo - Etap II Paweł Kuźniar 2018-01-03 13:09:20
Zmiany Budżetu 2017 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2018-01-03 08:20:52
Zarządzenie Nr 89.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 r. Paweł Kuźniar 2018-01-03 08:17:44
Zarządzenie Nr 88.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 r. Paweł Kuźniar 2018-01-03 08:17:13
Zarządzenie Nr 87.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 r. Paweł Kuźniar 2018-01-03 08:16:57
Zarządzenie Nr 86.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 r. Paweł Kuźniar 2018-01-03 08:16:16
Prowadzenie zajęć dodatkowych, w tym zajęć specjalistycznych na potrzeby projektu pn. "Akademia aktywności" Paweł Kuźniar 2018-01-03 08:09:57
Prowadzenie zajęć dodatkowych, w tym zajęć specjalistycznych na potrzeby projektu pn. "Akademia aktywności" Paweł Kuźniar 2018-01-03 08:09:34
Prowadzenie zajęć dodatkowych, w tym zajęć specjalistycznych na potrzeby projektu pn. "Akademia aktywności" Paweł Kuźniar 2018-01-03 08:08:14
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-01-03 07:54:01
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-01-03 07:53:57
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-01-03 07:53:43
Zarządzenie Nr 1.2018 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2018-01-02 09:30:30
ROK 2018 Paweł Kuźniar 2018-01-02 09:26:37
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2018-01-02 07:46:45
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębina i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołbacz Paweł Kuźniar 2017-12-29 10:25:18
WPF i zmiany WPF Paweł Kuźniar 2017-12-29 08:46:15
Uchwała Nr XXXIII/261/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2017-2025 Paweł Kuźniar 2017-12-29 08:43:39
Zarządzenie Nr 85.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XXXIII Sesji VII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 grudnia 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-12-22 15:25:49
Zmiany Budżetu 2017 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2017-12-21 08:45:42
Uchwała Nr XXXIII/263/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności związanych z wymianą pokrycia dachowego na budynku nr 2 w miejscowości Nieznań Gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-12-21 08:40:34
Uchwała Nr XXXIII/262/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych Paweł Kuźniar 2017-12-21 08:39:14
Uchwała Nr XXXIII/260/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2017 rok Paweł Kuźniar 2017-12-21 08:36:29
Uchwała Nr XXXIII/259/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2017 rok Paweł Kuźniar 2017-12-21 08:34:50
Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Stare Czarnowo - Etap II Paweł Kuźniar 2017-12-20 16:16:39
Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Stare Czarnowo - Etap II Paweł Kuźniar 2017-12-20 16:16:18
Zarządzenie Nr 84.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 12.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Stare Czarnowo zmienionego zarządzeniem nr 21.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 12.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-12-20 14:20:44
Porady prawne realizowane na podstawie ustawy uchwalonej w dniu 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, organizowane w każdy poniedziałek Paweł Kuźniar 2017-12-20 10:52:07
Porady prawne realizowane na podstawie ustawy uchwalonej w dniu 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, organizowane w każdy poniedziałek Paweł Kuźniar 2017-12-20 10:51:40
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębina i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołbacz Paweł Kuźniar 2017-12-19 14:55:36
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębina i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołbacz Paweł Kuźniar 2017-12-19 13:55:17
Prowadzenie zajęć dodatkowych, w tym zajęć specjalistycznych na potrzeby projektu pn. "Akademia aktywności" Paweł Kuźniar 2017-12-15 15:18:16
Prowadzenie zajęć dodatkowych, w tym zajęć specjalistycznych na potrzeby projektu pn. "Akademia aktywności" Paweł Kuźniar 2017-12-15 15:16:45
Prowadzenie zajęć dodatkowych, w tym zajęć specjalistycznych na potrzeby projektu pn. "Akademia aktywności" Paweł Kuźniar 2017-12-15 15:16:28
Prowadzenie zajęć dodatkowych, w tym zajęć specjalistycznych na potrzeby projektu pn. "Akademia aktywności" Paweł Kuźniar 2017-12-15 15:10:06
Prowadzenie zajęć dodatkowych, w tym zajęć specjalistycznych na potrzeby projektu pn. "Akademia aktywności" Paweł Kuźniar 2017-12-15 14:47:38