herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXX/242/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2017-2025 Paweł Kuźniar 2017-09-11 08:07:58
Uchwała Nr XXX/241/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2017 rok Paweł Kuźniar 2017-09-11 08:07:02
Uchwała Nr XXX/240/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/189/13 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 września 2013 r., zmienionej Uchwałą Nr XXVI/179/2016 z dnia 31 października 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Stare Czarnowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych Paweł Kuźniar 2017-09-11 08:06:13
Uchwała Nr XXX/239/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.: Akademia aktywności Paweł Kuźniar 2017-09-11 08:05:03
Zarządzenie Nr 68.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 1 września 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Marcin Krawczyk 2017-09-06 16:04:25
Gmina Stare Czarnowo zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie i wykonanie pomostu pływającego wraz z zagospodarowaniem terenu na jeziorze Binowskim działka nr 2 obręb Binowo oraz na działkach sąsiednich 10/8 i 10/9 obręb Binowo, gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-09-06 15:44:03
Zarządzenie Nr 67.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 1 września 2017 r. w sprawie określania przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników Paweł Kuźniar 2017-09-06 15:39:08
Zarządzenie Nr 63.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok Paweł Kuźniar 2017-09-06 14:35:29
Zarządzenie Nr 63.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok Paweł Kuźniar 2017-09-06 14:35:15
Zarządzenie Nr 63.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok Paweł Kuźniar 2017-09-06 14:34:41
Zarządzenie Nr 69.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2017-09-06 13:54:21
Zarządzenie Nr 69.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2017-09-06 13:54:04
Zarządzenie Nr 69.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2017-09-06 13:53:42
Zmiany Budżetu 2017 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2017-09-06 11:29:04
Zarządzenie Nr 65.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-09-06 11:26:31
Zarządzenie Nr 64.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-09-06 11:26:15
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelewo Paweł Kuźniar 2017-09-05 13:41:15
Zarządzenie Nr 69.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2017-09-05 13:19:40
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2017-09-05 11:55:43
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-09-05 11:55:17
Zarządzenie Nr 66.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 1 września 2017 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XXX Nadzwyczajnej Sesji VII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 sierpnia 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-09-05 09:09:01
Oświadczenie Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu w związku z końcem kadencji Paweł Kuźniar 2017-09-01 14:12:34
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-08-31 14:36:07
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-08-30 09:02:12
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębina Paweł Kuźniar 2017-08-28 14:10:09
Kontrola Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dot. zadań zleconych Gminie z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w okresie rozliczeniowym 2016/2017 Paweł Kuźniar 2017-08-28 12:16:04
Zarządzenie Nr 62.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół w Kołbaczu ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Paweł Kuźniar 2017-08-24 09:39:23
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 sierpnia 2017 r. w sprawie bezzwrotnej pomocy materialnej dla osób poszkodowanych w wyniku sytuacji kryzysowej związanej z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi Paweł Kuźniar 2017-08-24 09:03:00
Ogłoszenie nr 4/2017 Marcin Krawczyk 2017-08-23 12:37:03
Podinspektor w Biurze Związku Gmin Dolnej Odry Paweł Kuźniar 2017-08-23 12:32:00
Wyniki naboru - Ogłoszenie nr 2/2017 Paweł Kuźniar 2017-08-23 12:31:03
Wyniki naboru - Ogłoszenie nr 1/2017 Paweł Kuźniar 2017-08-23 12:31:02
Ogłoszenie nr 4/2017 Marcin Krawczyk 2017-08-23 12:30:58
Ogłoszenie nr 4/2017 Marcin Krawczyk 2017-08-23 12:29:20
Protokół Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Gryfinie z czynności kontrolno-rozpoznawczych w świetlicy wiejskiej w Binowie Paweł Kuźniar 2017-08-23 12:29:02
Protokół Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Gryfinie z czynności kontrolno-rozpoznawczych w świetlicy wiejskiej w Żelisławcu Paweł Kuźniar 2017-08-23 12:28:08
Protokół Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Gryfinie z czynności kontrolno-rozpoznawczych w świetlicy wiejskiej w Starym Czarnowie Paweł Kuźniar 2017-08-23 12:27:05
Protokół Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Gryfinie z czynności kontrolno-rozpoznawczych w świetlicy wiejskiej w Glinnej Paweł Kuźniar 2017-08-23 12:25:58
Protokół Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Gryfinie z czynności kontrolno-rozpoznawczych w świetlicy wiejskiej w Żelewie Paweł Kuźniar 2017-08-23 12:25:08
Ogłoszenie nr 4/2017 Marcin Krawczyk 2017-08-23 12:24:34