herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-05-31 14:21:48
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-05-31 13:28:25
Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-05-31 13:28:22
Paweł Kuźniar 2017-05-31 12:05:14
Paweł Kuźniar 2017-05-31 12:04:53
Uchwała Nr XXVII/228/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej Paweł Kuźniar 2017-05-31 12:00:09
Uchwała Nr XXVII/227/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji w roku 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-05-31 11:59:22
Uchwała Nr XXVII/226/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie Paweł Kuźniar 2017-05-31 11:57:47
Uchwała Nr XXVII/225/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie Gminy Stare Czarnowo na czas do 3 lat, z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość Paweł Kuźniar 2017-05-31 11:57:10
Uchwała Nr XXVII/224/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej Paweł Kuźniar 2017-05-31 11:56:18
Uchwała Nr XXVII/223/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych Paweł Kuźniar 2017-05-31 11:55:41
Uchwała Nr XXVII/222/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/203/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2017 Paweł Kuźniar 2017-05-31 11:54:54
Zarządzenie Nr 40.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XXVII Sesji VII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 maja 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-05-31 11:24:14
Protokół XXVI sesji Paweł Kuźniar 2017-05-31 11:21:17
Terminy posiedzeń przedsesyjnych stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-05-31 11:20:52
Dane teleadresowe Marcin Krawczyk 2017-05-29 15:47:56
Dane teleadresowe Marcin Krawczyk 2017-05-29 15:46:10
Wójt Gminy Stare Czarnowo informuje, że dnia 26 maja 2017 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz we wszystkich miejscowościach Gminy Stare Czarnowo wykazy nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Marcin Krawczyk 2017-05-29 12:35:34
Wójt Gminy Stare Czarnowo informuje, że dnia 26 maja 2017 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz we wszystkich miejscowościach Gminy Stare Czarnowo wykazy nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Marcin Krawczyk 2017-05-29 09:01:18
Paweł Kuźniar 2017-05-24 14:20:30
Paweł Kuźniar 2017-05-24 13:09:43
Paweł Kuźniar 2017-05-24 13:08:34
Paweł Kuźniar 2017-05-24 12:48:11
Paweł Kuźniar 2017-05-24 12:45:56
Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych Paweł Kuźniar 2017-05-24 12:39:25
Radni Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2017-05-24 12:39:12
Za rok 2016 Paweł Kuźniar 2017-05-24 12:25:35
Zmiany Budżetu 2017 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2017-05-24 10:58:10
Zarządzenie Nr 37.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie rozdysponowanie rezerwy budżetowej z 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-05-24 10:57:28
Zmiany Budżetu 2017 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2017-05-23 12:17:46
Zarządzenie Nr 37.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie rozdysponowanie rezerwy budżetowej z 2017 r. Paweł Kuźniar 2017-05-23 12:16:05
Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Stare Czarnowo - Etap I Paweł Kuźniar 2017-05-19 11:11:55
Kontrola Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie dot. prowadzenia rejestru wyborców oraz jego zgodności z ewidencją ludności Paweł Kuźniar 2017-05-19 09:36:21
Kontrola Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego dot. budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartno Paweł Kuźniar 2017-05-19 09:34:03
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca terenu rekreacyjnego w Starym Czarnowie Paweł Kuźniar 2017-05-19 09:25:38
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca przystanków PKS przy ulicy Gryfińskiej w Starym Czarnowie Paweł Kuźniar 2017-05-19 09:22:23
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca przystanku PKS przy ulicy Szczecińskiej w Starym Czarnowie, kierunek Gorzów Wlkp. Paweł Kuźniar 2017-05-19 09:19:13
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca przystanku PKS przy ulicy Szczecińskiej w Starym Czarnowie, kierunek Szczecin Paweł Kuźniar 2017-05-19 09:17:36
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca przystanku PKS przy ulicy Szczecińskiej w Starym Czarnowie, kierunek Szczecin Paweł Kuźniar 2017-05-19 09:16:54
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca przystanku PKS przy ulicy Szczecińskiej w Starym Czarnowie, kierunek Szczecin Paweł Kuźniar 2017-05-19 09:15:33