herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Gmina Stare Czarnowo ogłasza przetarg unieograniczony na: DOSTAWĘ BRYKIETU Z WĘGLA BRUNATNEGO DO KOTŁOWNI OSIEDLOWEJW MIEJSCOWOŚCI GLINNA redaktor 2008-12-24 08:53:19
Gmina Stare Czarnowo ogłasza przetarg unieograniczony na: DOSTAWĘ BRYKIETU Z WĘGLA BRUNATNEGO DO KOTŁOWNI OSIEDLOWEJW MIEJSCOWOŚCI GLINNA redaktor 2008-12-24 08:46:20
Materiały na sesję - projekty uchwał redaktor 2008-12-23 15:17:39
Materiały na sesję - projekty uchwał redaktor 2008-12-23 15:17:05
Porządek obrad redaktor 2008-12-23 15:16:20
Sesja XXV - 29.12.2008 redaktor 2008-12-23 15:15:43
Wynik naboru redaktor 2008-12-22 08:16:21
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu na rok 2009 i o prognozie długu - dokument usunięty redaktor 2008-12-18 13:51:56
Uchwała nr CXLVIII/414/2008 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Stare Czarnowo w 2009 roku. oraz prawidłowości załączonej do projektu budżetu prognozy długu publicznego. redaktor 2008-12-18 13:51:24
Uchwała nr CXLVIII/414/2008 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Stare Czarnowo w 2009 roku. oraz prawidłowości załączonej do projektu budżetu prognozy długu publicznego. redaktor 2008-12-18 13:50:23
Uchwała nr CXLVIII/441/2008 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Stare Czarnowo na 2009 rok. redaktor 2008-12-18 13:47:02
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne redaktor 2008-12-18 13:34:16
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE - GŁÓWNY KSIĘGOWY Administrator Serwisu 2008-12-17 15:30:56
Uchwała nr CXLVIII/441/2008 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Stare Czarnowo na 2009 rok. redaktor 2008-12-16 10:54:18
Protokół z obrad redaktor 2008-12-13 15:25:23
Protokół z obrad redaktor 2008-12-13 15:24:51
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu na rok 2009 i o prognozie długu - dokument usunięty redaktor 2008-12-10 11:50:28
Prognoza łącznej kwoty długu publicznego na lata 2009 - 2019 - dokument usunięty redaktor 2008-12-10 11:49:06
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od 01 stycznia 2008 do 30 września 2008 redaktor 2008-12-10 11:47:31
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od 01 stycznia 2008 do 30 września 2008 redaktor 2008-12-10 11:47:18
Uchwały dotyczące podatków redaktor 2008-12-04 12:10:43
Zarządzenia Wójta Gminy dotyczące budżetu redaktor 2008-12-04 08:22:15
ZARZĄDZENIE Nr II/43/2008 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 grudnia 2008 w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2008 roku. redaktor 2008-12-04 08:17:21
ZARZĄDZENIE Nr II/42/2008 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 grudnia 2008 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2008 r. redaktor 2008-12-04 08:16:47
ZARZĄDZENIE NR II/41/08 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 r. redaktor 2008-12-04 08:15:59
Uchwały dotyczące podatków redaktor 2008-12-03 10:46:45
ROK 2009 redaktor 2008-12-03 10:35:11
ROK 2009 - dokument usunięty redaktor 2008-12-03 10:34:59
ROK 2009 - dokument usunięty redaktor 2008-12-03 10:34:53
UCHWAŁA NR XXIV/169/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/158/08 z dnia 17 listopada 2008 r. dot. ustalenia stawek w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2009. redaktor 2008-12-03 10:22:30
UCHWAŁA NR XXIV/168/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie aplikowania Gminy Stare Czarnowo o środki w ramach wieloletniego programu pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżecie Gminy Stare Czarnowo na rok 2009. redaktor 2008-12-03 10:21:04
UCHWAŁA NR XXIV/167/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie aplikowania Gminy Stare Czarnowo o środki w ramach wieloletniego programu pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżecie Gminy Stare Czarnowo na rok 2009. redaktor 2008-12-03 10:20:06
UCHWAŁA NR XXIV/167/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie aplikowania Gminy Stare Czarnowo o środki w ramach wieloletniego programu pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżecie Gminy Stare Czarnowo na rok 2009. redaktor 2008-12-03 10:19:40
UCHWAŁA NR XXIII/166/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości służących wykonywaniu usług komunalnych. redaktor 2008-12-03 10:18:47
UCHWAŁA NR XXIII/165/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącego zmiany uchwały nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie. redaktor 2008-12-03 10:17:53
UCHWAŁA NR XXIII/164/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Stare Czarnowo. redaktor 2008-12-03 10:17:20
UCHWAŁA NR XXIII/163/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie zmiany w statucie Gminy Stare Czarnowo. redaktor 2008-12-03 10:16:20
UCHWAŁA NR XXIII/162/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej. redaktor 2008-12-03 10:15:40
UCHWAŁA NR XXIII/161/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie zmiany w statucie Gminy Stare Czarnowo. redaktor 2008-12-03 10:14:59
UCHWAŁA NR XXIII/160/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. redaktor 2008-12-03 10:14:13