herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dane teleadresowe redaktor 2008-01-23 09:15:43
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza: I – ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości z obrębu ewidencyjnego Stare Czarnowo. redaktor 2008-01-21 14:49:00
Zarządzenia Wójta Gminy dotyczące budżetu redaktor 2008-01-09 15:24:18
ZARZĄDZENIE NR II/61/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 grudnia 2007 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2007 r. redaktor 2008-01-09 15:21:39
ZARZĄDZENIE Nr II/60/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 grudnia 2007 w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2007 roku. redaktor 2008-01-09 15:13:21
ZARZĄDZENIE Nr II/60/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 grudnia 2007 w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2007 roku. redaktor 2008-01-09 15:10:35
Zarządzenia Wójta Gminy dotyczące budżetu redaktor 2008-01-04 08:25:18
ZARZĄDZENIE NR II/59/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r. redaktor 2008-01-04 08:21:20
ZARZĄDZENIE NR II/58/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r. redaktor 2008-01-04 08:20:37
ZARZĄDZENIE NR II/57/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2007 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2007 r. redaktor 2008-01-04 08:19:59
ZARZĄDZENIE NR II/56/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r. redaktor 2008-01-04 08:18:56
Zarządzenia Wójta Gminy dotyczące budżetu redaktor 2008-01-03 12:02:00
ZARZĄDZENIE NR II/55/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r. redaktor 2008-01-03 12:00:19
ZARZĄDZENIE NR II/54/2007 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych. redaktor 2008-01-03 11:59:57
ZARZĄDZENIE NR II/54/2007 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych. redaktor 2008-01-03 11:59:37
Zarządzenia Wójta Gminy dotyczące budżetu redaktor 2008-01-03 11:58:57
ZARZĄDZENIE Nr II/53/2007 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 listopada 2007 r. W sprawie: przyjęcia projektu budżetu gminy Stare Czarnowo na 2008 rok. redaktor 2008-01-03 11:57:31
Protokół z obrad redaktor 2007-12-31 12:31:27
Uchwały Rady Gminy dotyczące budżetu redaktor 2007-12-31 09:47:42
Uchwały Rady Gminy dotyczące budżetu redaktor 2007-12-31 09:44:35
UCHWAŁA NR XIII/98/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stare Czarnowo do Stowarzyszenia lokalnej grupy działania „DIROW” - Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich. redaktor 2007-12-31 09:42:18
UCHWAŁA NR XIII/97/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bukowe Zdroje im. Profesora Tadeusza Dominika”. redaktor 2007-12-31 09:41:34
UCHWAŁA NR XIII/96/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „ Buczynowe Wąwozy im. prof. Floriana Celińskiego”. redaktor 2007-12-31 09:25:14
UCHWAŁA NR XIII/95/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „ Źródliskowa Buczyna im. Jerzego Jackowskiego”. redaktor 2007-12-31 09:24:39
UCHWAŁA NR XIII/94/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Trawiasta Buczyna im. Profesora Stefana Kownasa” redaktor 2007-12-31 09:23:58
UCHWAŁA NR XIII/93/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie. redaktor 2007-12-31 09:23:25
UCHWAŁA NR XIII/92/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie. redaktor 2007-12-31 09:22:50
UCHWAŁA NR XIII/91/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej. redaktor 2007-12-31 09:22:15
UCHWAŁA NR XIII/90/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości. redaktor 2007-12-31 09:21:22
UCHWAŁA NR XIII/89/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania. redaktor 2007-12-31 09:20:14
UCHWAŁA NR XIII/88/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo. redaktor 2007-12-31 09:19:38
UCHWAŁA NR XIII/87/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie oświadczenia lustracyjnego Skarbnika Gminy Stare Czarnowo. redaktor 2007-12-31 09:18:42
UCHWAŁA NR XIII/86/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu na 2007 r. redaktor 2007-12-31 09:17:27
UCHWAŁA NR XIII/85/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2008. redaktor 2007-12-31 09:15:16
UCHWAŁA NR XIII/85/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2008. redaktor 2007-12-31 09:14:46
Objaśnienia do budżetu na 2008r. redaktor 2007-12-31 09:08:45
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10.12.2007 r. :
- Nr CLXXXIX/518/2007 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Stare Czarnowo w 2008 r.
- Nr CLXXXIX/519/2007 w sprawie wydania opinii o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu publicznego Gminy Stare Czarnowo.
redaktor 2007-12-31 09:05:18
Materiały na sesję - projekty uchwał redaktor 2007-12-31 08:56:34
Porządek obrad redaktor 2007-12-31 08:56:20
STANOWISKO RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 14 grudnia 2007 r. dotyczące zmiany granic Gminy Stare Czarnowo i Gminy Miasto Szczecin. redaktor 2007-12-31 08:55:25