herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na: DOSTAWĘ WĘGLA DO KOTŁOWNI OSIEDLOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GLINNA redaktor 2007-12-27 08:39:14
Strona główna redaktor 2007-12-14 14:09:55
Dane teleadresowe redaktor 2007-12-14 14:07:43
Profil Gminy redaktor 2007-12-14 14:06:40
Dane teleadresowe redaktor 2007-12-14 14:06:08
WÓJT GMINY STARE CZARNOWO informuje że dnia 12 grudnia 2007 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w miejscowości Stare Czarnowo wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. redaktor 2007-12-11 11:48:28
Materiały na sesję - projekty uchwał redaktor 2007-12-11 11:36:42
Materiały na sesję - projekty uchwał redaktor 2007-12-11 11:32:10
Porządek obrad redaktor 2007-12-11 11:24:13
Sesja XIII - 14.12.2007 redaktor 2007-12-11 11:20:54
OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na: DOSTAWĘ WĘGLA DO KOTŁOWNI OSIEDLOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GLINNA redaktor 2007-12-07 09:25:01
OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na: DOSTAWĘ WĘGLA DO KOTŁOWNI OSIEDLOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GLINNA - dokument usunięty redaktor 2007-12-07 09:24:15
OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na: DOSTAWĘ WĘGLA DO KOTŁOWNI OSIEDLOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GLINNA - dokument usunięty redaktor 2007-12-07 09:17:09
OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na: DOSTAWĘ WĘGLA DO KOTŁOWNI OSIEDLOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GLINNA - dokument usunięty redaktor 2007-12-06 15:04:56
OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na: DOSTAWĘ WĘGLA DO KOTŁOWNI OSIEDLOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GLINNA - dokument usunięty redaktor 2007-12-06 15:01:41
Zarządzenia Wójta Gminy dotyczące budżetu redaktor 2007-12-06 08:22:55
ZARZĄDZENIE NR II/55/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r. redaktor 2007-12-06 08:21:38
ZARZĄDZENIE NR II/55/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r. redaktor 2007-12-06 08:19:27
ZARZĄDZENIE NR II/54/2007 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych. redaktor 2007-12-06 08:15:38
UCHWAŁA NR XII/84/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego. redaktor 2007-11-29 11:45:17
UCHWAŁA NR XII/83/07 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 29 października 2007 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Stare Czarnowo. redaktor 2007-11-29 11:45:10
Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Stare Czarnowo na lata 2008 - 2017 - dokument usunięty redaktor 2007-11-20 10:01:50
Projekt budżetu na rok 2008 redaktor 2007-11-20 10:00:21
Projekt budżetu na rok 2008 redaktor 2007-11-20 09:59:34
Budżet rok 2008 redaktor 2007-11-20 09:57:24
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stare Czarnowo w roku 2007 redaktor 2007-11-20 09:40:54
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stare Czarnowo w roku 2007 redaktor 2007-11-20 09:40:09
redaktor 2007-11-09 13:49:11
redaktor 2007-11-09 13:46:41
ROK 2008 redaktor 2007-11-09 13:18:31
Uchwały Rady Gminy dotyczące budżetu redaktor 2007-11-09 13:17:27
Statut Urzędu Gminy redaktor 2007-11-09 13:11:37
UCHWAŁA NR XII/84/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego. redaktor 2007-11-09 13:06:01
UCHWAŁA NR XII/83/07 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 29 października 2007 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Stare Czarnowo. redaktor 2007-11-09 13:05:25
UCHWAŁA NR XII/82/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w miejscowości Glinna najemcy. redaktor 2007-11-09 13:04:47
UCHWAŁA NR XII/81/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. redaktor 2007-11-09 13:04:05
UCHWAŁA NR XII/80/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Trawiasta Buczyna im. Profesora Stefana Kownasa” redaktor 2007-11-09 13:01:49
UCHWAŁA NR XII/79/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Gryfinie redaktor 2007-11-09 13:01:06
UCHWAŁA NR XII/78/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. redaktor 2007-11-09 13:00:28
- dokument usunięty redaktor 2007-11-09 12:59:26