herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg niograniczony na:"Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego o wartości do 206.000 EURO" Administrator Serwisu 2008-08-14 12:07:22
Usługi w zakresie dowożenia dzieci do Zespołu Szkół w Kołbaczu z terenu Gminy Stare Czarnowo. Administrator Serwisu 2008-08-05 14:18:41
Porządek obrad Administrator Serwisu 2008-08-05 12:03:53
podjęta uchwała - dokument usunięty Administrator Serwisu 2008-08-05 12:03:37
Projekt uchwały - dokument usunięty Administrator Serwisu 2008-08-05 12:03:06
Sesja XIX - 30.07.2008 Administrator Serwisu 2008-08-05 12:02:36
Sesja XIX - 30.07.2008 Administrator Serwisu 2008-08-05 12:02:28
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje boisko - Orlik 2012" w miejscowości Stare Czarnowo o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych. redaktor 2008-07-31 11:59:37
Protokół z kontroli redaktor 2008-07-31 11:29:52
Kontrola Urzędu Wojewódzkiego w zakresie przyjmowania oraz rozpatrywania skarg. redaktor 2008-07-31 11:27:38
Wystapienie pokontrolne redaktor 2008-07-31 11:25:32
Kontrola NIK realizacji w latach 2005-2008 projektów Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej oraz Sieci Teleinformatycznej Administracji Publicznej joko elementów budowy społeczeństwa Informacyjnego i rozszerzenia zbioru zadań publicznych udostępnianych drogą elektroniczną redaktor 2008-07-31 11:24:33
ZARZĄDZENIE NR I /57/2005 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31.12.2005 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu miesięcznego za wynajem 1m2 powierzchni użytkowej w mieszkaniowym zasobie gminy redaktor 2008-07-31 08:19:41
ZARZĄDZENIE NR I/56/2005 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31.12.2005 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu miesięcznego za wynajem 1m2 powierzchni użytkowej w lokalach użytkowych gminy. redaktor 2008-07-31 08:12:24
Nabór na wolne stanowisko pracy

INSPEKTOR (oświaty, kultury, rekreacji i zdrowia )
redaktor 2008-07-28 14:29:58
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: INSPEKTOR (ds. realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, oświaty, kultury, rekreacji i zdrowia) - dokument usunięty redaktor 2008-07-28 14:29:17
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU redaktor 2008-07-28 14:28:53
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza: I - ustny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym w miejscowości Stare Czarnowo. redaktor 2008-07-24 11:06:26
Wójt Gminy Stare Czarnowo informuje że dnia 23 lipca 2008 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w miejscowości Glinna wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. redaktor 2008-07-23 07:51:42
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza: I - ustny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym w miejscowości Stare Czarnowo. redaktor 2008-07-23 07:50:55
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza: IV - ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości z obrębu ewidencyjnego Stare Czarnowo. redaktor 2008-07-23 07:50:42
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza: I - ustny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym w miejscowości Stare Czarnowo. redaktor 2008-07-23 07:50:29
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza: IV - ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości z obrębu ewidencyjnego Stare Czarnowo. redaktor 2008-07-23 07:49:42
Marek Woś - Wójt Gminy Stare Czarnowo redaktor 2008-07-22 14:39:23
Kazimierz Mendak redaktor 2008-07-22 14:38:04
Protokół z obrad redaktor 2008-07-22 10:59:11
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg niograniczony na:"Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego o wartości do 206.000 EURO" redaktor 2008-07-17 13:20:40
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg niograniczony na:"Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego o wartości do 206.000 EURO" redaktor 2008-07-17 13:18:46
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg niograniczony na:"Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego o wartości do 206.000 EURO" redaktor 2008-07-17 13:18:05
Uchwały Rady Gminy dotyczące budżetu redaktor 2008-07-17 10:00:17
UCHWAŁA NR XVIII/144/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Stare Czarnowo. redaktor 2008-07-17 09:58:21
UCHWAŁA NR XVIII/143/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie do realizacji projektu systemowego ?Równe szanse? współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki redaktor 2008-07-17 09:57:20
UCHWAŁA NR XVIII/142/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla ustalenia tabeli wynagrodzenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie redaktor 2008-07-17 09:56:44
UCHWAŁA NR XVIII/141/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Binowo redaktor 2008-07-17 09:55:43
UCHWAŁA NR XVIII/140/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetargowej w miejscowości Glinna. redaktor 2008-07-17 09:55:04
UCHWAŁA NR XVIII/139/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Stare Czarnowo. redaktor 2008-07-17 09:54:33
UCHWAŁA NR XVIII/138/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu na 2008 r. redaktor 2008-07-17 09:53:59
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje boisko - Orlik 2012" w miejscowości Stare Czarnowo o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych. redaktor 2008-07-17 09:16:50
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje boisko - Orlik 2012" w miejscowości Stare Czarnowo o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych. redaktor 2008-07-17 09:15:24
ZARZĄDZENIE Nr II/15/2008 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Zarządzenie Nr II/1/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 stycznia 2007 roku redaktor 2008-07-16 14:41:26