herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XI/66/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Stare Czarnowo. redaktor 2007-09-24 10:36:42
UCHWAŁA NR XI/65/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2007 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych. redaktor 2007-09-24 10:36:28
UCHWAŁA NR XI/64/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. redaktor 2007-09-24 10:36:18
UCHWAŁA NR XI/63/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2007 r. w sprawie zmiany budżetu na 2007 r. redaktor 2007-09-24 10:36:10
UCHWAŁA NR X/62/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności w Gminie Stare Czarnowo z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych. redaktor 2007-09-24 10:35:59
UCHWAŁA NR X/61/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego. redaktor 2007-09-24 10:35:52
UCHWAŁA NR X/60/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu. redaktor 2007-09-24 10:35:40
UCHWAŁA NR X/59/07 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Starym Czarnowie redaktor 2007-09-24 10:35:32
UCHWAŁA NR X/58/07 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Stare Czarnowo podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań zleconych. redaktor 2007-09-24 10:35:15
UCHWAŁA NR IX/57/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Żelewo w Gminie Stare Czarnowo. redaktor 2007-09-24 10:35:03
UCHWAŁA NR IX/56/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej przysługujących radnym Gminy Stare Czarnowo. redaktor 2007-09-24 10:34:51
Obwieszczenie z 20.09.07 redaktor 2007-09-20 09:22:33
Protokół z obrad redaktor 2007-09-19 12:53:55
Protokół z obrad redaktor 2007-09-19 12:52:28
Uchwały Rady Gminy dotyczące budżetu redaktor 2007-09-19 08:50:46
UCHWAŁA NR XI/69/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej redaktor 2007-09-19 08:47:48
UCHWAŁA NR XI/68/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Starym Czarnowie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. redaktor 2007-09-19 08:46:48
UCHWAŁA NR XI/67/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Kołbaczu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. redaktor 2007-09-19 08:46:04
UCHWAŁA NR XI/66/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Stare Czarnowo. redaktor 2007-09-19 08:45:22
UCHWAŁA NR XI/65/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2007 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych. redaktor 2007-09-19 08:44:41
UCHWAŁA NR XI/64/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. redaktor 2007-09-19 08:43:57
UCHWAŁA NR XI/63/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2007 r. w sprawie zmiany budżetu na 2007 r. redaktor 2007-09-19 08:42:51
Zarządzenia Wójta Gminy dotyczące budżetu redaktor 2007-09-18 15:16:46
ZARZĄDZENIE Nr II/33/2007 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 września 2007 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2007 r. redaktor 2007-09-18 15:14:51
ZARZĄDZENIE NR II/32/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 września 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r. redaktor 2007-09-18 15:11:34
Materiały na sesję - projekty uchwał redaktor 2007-09-18 14:16:16
Materiały na sesję - projekty uchwał redaktor 2007-09-18 14:15:43
Materiały na sesję - projekty uchwał redaktor 2007-09-18 14:13:47
Materiały na sesję - projekty uchwał - dokument usunięty redaktor 2007-09-18 14:13:08
- dokument usunięty redaktor 2007-09-18 14:12:53
- dokument usunięty redaktor 2007-09-18 14:09:52
Porządek obrad redaktor 2007-09-18 14:08:30
Komunikat wyborczy z 18.09.07 redaktor 2007-09-18 11:05:44
Kalendarz wyborczy redaktor 2007-09-18 10:58:09
Wybory do Sejmu i Senatu 2007 redaktor 2007-09-18 10:57:06
Wójt Gminy Stare Czarnowo redaktor 2007-09-12 12:06:51
Materiały na sesję - projekty uchwał - dokument usunięty redaktor 2007-09-05 13:29:37
Porządek obrad redaktor 2007-09-05 13:28:42
Sesja XI - 10.09.2007 redaktor 2007-09-05 13:27:54
Przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi Dębina - Komorówko redaktor 2007-09-05 12:18:16