herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
- dokument usunięty redaktor 2007-11-09 12:59:19
UCHWAŁA NR XII/77/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2008. redaktor 2007-11-09 12:59:03
UCHWAŁA NR XII/76/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2008. redaktor 2007-11-09 12:58:04
UCHWAŁA NR XII/75/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 r. redaktor 2007-11-09 12:57:16
UCHWAŁA NR XII/74/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie opłaty targowej na 2008 r. redaktor 2007-11-09 12:55:47
UCHWAŁA NR XII/73/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok 2008 i poboru podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. redaktor 2007-11-09 12:55:10
UCHWAŁA NR XII/72/07 Rady Gminy Stare Czarnowo w sprawie budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kołbaczu, oraz upoważnienia Wójta Gminy Stare Czarnowo do zaciągania zobowiązań związanych z jej realizacją. redaktor 2007-11-09 12:53:10
UCHWAŁA NR XII/71/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zmiany budżetu na 2007 r. redaktor 2007-11-09 12:49:39
UCHWAŁA NR XII/70/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zmiany budżetu na 2007 r. redaktor 2007-11-09 12:48:57
Protokół z obrad redaktor 2007-11-09 12:47:40
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od 01 stycznia 2007 do 30 września 2007 redaktor 2007-11-08 14:52:46
Materiały na sesję - projekty uchwał redaktor 2007-11-08 14:46:56
Materiały na sesję - projekty uchwał redaktor 2007-11-08 14:46:30
Materiały na sesję - projekty uchwał redaktor 2007-11-08 14:45:52
Porządek obrad redaktor 2007-11-08 14:44:46
Zarządzenia Wójta Gminy dotyczące budżetu redaktor 2007-11-08 14:43:50
ZARZĄDZENIE NR II/52/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 października 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r. redaktor 2007-11-08 14:42:45
ZARZĄDZENIE NR II/52/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 października 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r. redaktor 2007-11-08 14:41:04
ZARZĄDZENIE Nr II/51/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 października 2007 W sprawie: powołania stałej komisji do oceny przydatności przedmiotów – środków trwałych do dalszego użytkowania i likwidacji środków trwałych niezdatnych do użytku. redaktor 2007-11-08 14:38:46
Zarządzenia Wójta Gminy dotyczące budżetu redaktor 2007-11-06 08:02:17
ZARZĄDZENIE NR II/50/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 października 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r. redaktor 2007-11-05 15:17:16
ZARZĄDZENIE Nr II/49/2007 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 października 2007 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Stare Czarnowo. redaktor 2007-11-05 15:16:01
ZARZĄDZENIE NR II/48/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 października 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r. redaktor 2007-11-05 15:15:49
ZARZĄDZENIE NR II/47/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 października 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r. redaktor 2007-11-05 15:14:35
ZARZĄDZENIE NR II/46/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 października 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r. redaktor 2007-11-05 15:13:00
ZARZĄDZENIE Nr II/45/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 01 października 2007 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. redaktor 2007-11-05 15:12:45
ZARZĄDZENIE Nr II/44/2007 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 września 2007 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2007 r. redaktor 2007-11-05 15:11:55
ZARZĄDZENIE NR II/43/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 września 2005 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Stare Czarnowo dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r. redaktor 2007-11-05 15:11:38
ZARZĄDZENIE Nr II/42/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 września 2007 W sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2007 roku. redaktor 2007-11-05 15:11:26
ZARZĄDZENIE NR II/41/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 września 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r. redaktor 2007-11-05 15:11:13
ZARZĄDZENIE NR II/40/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 września 2007 r. w sprawie powołania Komisji do uaktualnienia wartości działek niezabudowanych, zabudowanych i dróg gminnych w celu przygotowania informacji o stanie mienia komunalnego na 2007 r. redaktor 2007-11-05 15:11:03
ZARZĄDZENIE Nr II/39/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 września 2007 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. redaktor 2007-11-05 15:10:48
ZARZĄDZENIE Nr II/38/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 września 2007 r. w sprawie: powołania Zespołu Spisowego. redaktor 2007-11-05 15:09:39
ZARZĄDZENIE Nr II/37/2007 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 września 2007 r. w sprawie: powołania Zespołu Spisowego. redaktor 2007-11-05 10:46:01
ZARZĄDZENIE Nr II/36/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 września 2007 r. w sprawie: powołania Zespołu Spisowego. redaktor 2007-11-05 10:43:58
ZARZĄDZENIE Nr II/35/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 września 2007 r. w sprawie: powołania Zespołu Spisowego. redaktor 2007-11-05 10:43:01
ZARZĄDZENIE Nr II/34/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 września 2007 r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. redaktor 2007-11-05 10:41:57
ZARZĄDZENIE Nr II/49/2007 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 października 2007 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Stare Czarnowo. redaktor 2007-10-30 11:03:21
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU redaktor 2007-10-29 13:07:55
Stanisław Nowak - Dyrektor Zespołu Szkół w Kołbaczu - objęcie stanowiska redaktor 2007-10-26 11:20:19